Den rygende pistol, der angiver den nøjagtige oprettelsesdato for Vordingborg Garnisons Officersmesse, har endnu ikke kunnet findes. Derfor har det været nødvendigt at finde andre kilder, der angiver indicier for eksistensen af en officersmesse.

Tekst: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Allerede fra indflytningen, var der gjort klar til en officersmesselignende indretning, uden at den dog havde til huse i egne lokaler. Messen havde heller ikke betegnelsen officersmesse, men havde betegnelsen officersforening.

Officersforeningen havde til huse i de lokaler, der fra begyndelsen var tiltænkt som retssal og vidneværelser. Underofficererne havde dog deres egne lokaler. Det fremgår dels af en kortfattet historisk redegørelse fra 1929, dels af et brev fra Ingeniørdirektionen og beregning over udgifter til anskaffelse af inventar til administrationsbygningen dateret den 14. januar 1914.

De udgifter, der afslører den virkelige anvendelse af lokalerne, er beløb til spisebord og stole samt buffet og anretningsbord både for officersforeningen og foreningen for underofficererne.

Selv om det endnu ikke har været muligt at finde dokumentet, der beskriver selve oprettelsen af Vordingborg Garnisons Officersmesse, er det rimeligt at konkludere, at der allerede fra begyndelsen har været et behov for lokaler, hvor officererne har kunnet spise.

Her har Retssal og de to vidneværelser dækket behovet. De tre lokaler har aldrig været anvendt til det oprindelige formål, og officererne har derfor frit kunnet bruge lokalerne.

Det kan derfor med rimelighed uden direkte dokumentation konkluderes, at oprettelsen af Vordingborg Garnisons Officersmesse kan dateres til den 14. januar 1914. Den dato, der fremgår af ”Beregninger over udgifter til anskaffelse m.v. af inventar til administrationsbygningen i Vordingborg”.