4. Nationale Støttebataljon er hjemhørende på Vordingborg Kaserne.

4. Nationale Støttebataljon opstiller og uddanner nationale støtteelementer, der leverer operativ logistik til Forsvarets missioner, Hærens beredskaber og øvelser. Det nationale støtteelement er unikt for 4. Nationale Støttebataljon og virker som bindeleddet mellem Danmark og kunden i missionen.

Ud over den operative logistik har 4. Nationale Støttebataljon også spidskompetencer indenfor Host Nation Support. Det er logistisk støtte til udenlandske enheder, der gennemfører øvelser på dansk grund.

Personellet er 4. Nationale Støttebataljons stærkeste ressource. Derfor er bataljonen et sted, hvor man vil arbejde med en kombination af operative logistiske opgaver og respekt for medarbejdernes vilkår.