Der gennemføres erhvervspraktik (specialpraktik) af en uges varighed for 9. klasses elever ved 4. Nationale Støttebataljon på Vordingborg Kaserne i ugerne 4, 5, 39, 40, 41 og 43.

Optagelse på et praktikhold sker ved henvendelse til egen uddannelsesvejleder. 

Praktikantansvarlig ved bataljonen er kaptajn Niels Brandt. Ved særlige spørgsmål om praktikkens forløb kan han kontaktes på mobil 25 10 02 42.

Er du optaget på et praktikhold vil du mandagen inden praktikstart modtage en informationsskrivelse, hvor alle praktiske detaljer er beskrevet.

Følg erhvervspraktikanterne på Facebook