4. Nationale Støttebataljon blev oprettet den 3. marts 2014. Bataljonen overgik dermed fra at være 2. Nationale Støttebataljon/DANILOG til at hedde 4. Nationale Støttebataljon under Trænregimentet.

Læs Single Point of Contact – DANILOG historie her…

4 NSBTN afdelingsmærke
Ved oprettelsen fik bataljonen tilladelse til at anvende regimentsmærket fra det nedlagte Danske Internationale Logistik Center – DANILOG.

Tilladelsen blev givet, da bataljonen skulle videreføre en del af DANILOG’s opgaver indenfor den operative logistik.

Afdelingsmærket består af et trænhjul i sølv med seks eger, der repræsenterer de seks tjenesteområder indenfor logistikken.

Hjulet er omkranset af to laurbærgrene og lagt på et nedadvendt sværd med Hendes Majestæt Dronning Margrethe II kronede monogram i fæsteknappen. Laurbærgrenene symboliserer sejr. Det nedadvendte sværd var et defensivt symbol, som i farens stund kan aktiveres.

Hendes Majestæt Dronningen har desuden tilføjet et ubrudt tov mellem egerne, der symboliserer samvirket mellem de forskellige grene af logistikken.

Chefrækkefølge
2014 – 2015 oberstløjtnant Susanne Lund (major Henrik Gustafsson var fungerende i hele perioden).
2015 – 2019 oberstløjtnant Peter Gutfeld
2019 – oberstløjtnant Henrik Søbakke Fischer