4 NSBTN

En stor butik i staben

Stabens S 5/7 er bataljonens blik ind i fremtiden. De arbejder med bataljonens planer et år ud i fremtiden, og med udvikling og konsekvensbeskrivelser af ny organisation, ny teknologi og doktrin. De er garanter for, […]

4 NSBTN

Officer og heavy metal basguitarist

Tirsdag den 2. juli 2019 er den første arbejdsdag for 4. Nationale Støttebataljons nye chef oberstløjtnant Henrik Søbakke Fischer. Det er en dag Henrik har set frem til, og han glæder sig til at lære […]

4 NSBTN

Tak for året der er gået.

Det er i øjeblikket tiden for CH 4 NSBTN MJ Christian Nielsen, hvor det er sidste gang for alting. I dag var det også det sidste torsdagsmorgenmøde med staben. Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, […]

4 NSBTN

Bataljonens første chefsergent

Jesper Erbs er i dag blevet udnævnt til chefsergent. Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer Det var en synligt overrasket Jesper Erbs, der mødte sine kollegaer, der var ’skjult’ for enden af skydebane alfa […]

4 NSBTN

Kapacitetsnær udvikling – et kig i krystalkuglen

Krigsføring skal altid udvikle sig. Konstant skal man vurdere sin egen teknologi, organisation og doktrin og sammenligne det med de potentielle modstandere. I højere stabe hedder det kapacitetsudvikling eller studie og udvikling.  Det handler om […]

4 NSBTN

VUK Brigade

Fem officerer fra 4 NSBTN deltager i øjeblikket på VUK Brigade på Hærens Officersskole. Det er et kursus med højt tempo og store mængder viden. Kurset er en grundig indføring i brigadens arbejdsmetode og er […]

4 NSBTN

FC på tjenestestedsbesøg ved bataljonen

Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, var i dag på tjenestestedsbesøg ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg. Det blev en god konstruktiv formiddag og med en god og ærlig dialog med de yngre officerer. Tekst og fotos: […]