4 NSBTN

Soldater i 4 NSBTN!

BTN løser opgaven, men over de næste par uger kommer vi til at gøre det på en anden måde. Jeg har befalet til underafdelingscheferne og stabschefen, at alle soldater sendes hjem og løser opgaven hjemme […]

4 NSBTN

Åbent Hus aflyses

Det planlagte Åbent Hus arrangement ved 4. Nationale Støttebataljon på Vordingborg Kaserne lørdag den 14. marts aflyses. Tekst: kaptajn Niels Brandt, presseofficer Chefen for 4. Nationale Støttebataljon, oberstløjtnant Henrik Søbakke Fischer, har truffet beslutningen om […]

4 NSBTN

Nyt o-løbsmateriel

Orienteringsløb bliver nu en helt ny oplevelse. Løberne udstyret med en chip på tommelfingeren, som skal sættes ned i en ”læser” ved posten. Den aflæser løberens ID, postnummer samt tidspunkt. Med lidt held kan vi […]

4 NSBTN

Opfriskning i dansk, engelsk og matematik

Siden efteråret 2019 har 4 NSBTN tilbudt personellet af M100 og M200 niveauet undervisning i først dansk og nu også engelsk. Til efteråret 2020 bliver også matematik udbudt. Tekst og foto: kaptajn Niels Brandt, presseofficer […]

4 NSBTN

Nytårshilsen til Reserven

Kære Reserve Endnu et år lakker mod enden. Danmark er ved at lukke ned, og julefreden begynder efterhånden at sænke sig. Det er en skøn tid på året, hvor den travle hverdag bliver skiftet ud […]

4 NSBTN

Chefens julehilsen

Kære alle Ikke overraskende står julen og det nye år for døren. Igen i år er der leveret et kæmpe stykke arbejde under udfordrende vilkår – det er stærkt gået og giver alt mulig årsag […]

4 NSBTN

Julegudstjeneste 2019

Traditionen tro marcherede 4. Nationale Støttebataljon fra Hovedvagten fredag morgen til Vor Frue Kirke i Vordingborg for at overvære Julegudstjenesten. Feltpræst Andreas Christian Jensen gennemførte Gudstjenesten, hvor han under sin prædiken talte om tro, idealer, […]

4 NSBTN

KW – en ildsjæl

KW har levet med materiel i store dele af sin karriere ved Forsvaret. Den specialinteresse har givet ham mange gode udfordringer og oplevelser, som han holder af. Tekst og foto: kaptajn Niels Brandt, presseofficer Det […]

4 NSBTN

Ny kollega i INTOPSELM

Den 1. oktober blev Julie ansat i INTOPS & RES elementet. Her skal hun være dronning over detaljerne og sørge for at kaos bliver til struktur til glæde for kollegerne, der skal i INTOPS og […]