Erhvervspraktikuger 2020
Ugerne 4, 5, 39, 40, 41 og 43.

13. – 14. maj Trænregimentets årsdag

13. juni officersgalla