4 NSBTN

Nyt o-løbsmateriel

Orienteringsløb bliver nu en helt ny oplevelse. Løberne udstyret med en chip på tommelfingeren, som skal sættes ned i en ”læser” ved posten. Den aflæser løberens ID, postnummer samt tidspunkt. Med lidt held kan vi […]

4 NSE

Videreuddannelse er nøglen til nye ting

Bastholm arbejder til dagligt med Host Nation Support, hvor engelsk er vigtig i arbejdet med kunderne. Han er tilmeldt screeningen til engelskundervisning, men han ser også andre fordele ved at blive dygtigere til engelsk. Tekst […]

4 NSE

Man kan aldrig lære for meget

Sidste efterår begyndte screeningerne i dansk på M100 og M200 niveauet. Kurset blev afholdt derefter. Der var syv, der deltog, og Rasmus var en af dem. Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer OKS-1 Rasmus […]

4 NSBTN

Opfriskning i dansk, engelsk og matematik

Siden efteråret 2019 har 4 NSBTN tilbudt personellet af M100 og M200 niveauet undervisning i først dansk og nu også engelsk. Til efteråret 2020 bliver også matematik udbudt. Tekst og foto: kaptajn Niels Brandt, presseofficer […]

5 NSE

En fed arbejdsplads

Petersen og Nørgaard har begge oplevet verden uden for Forsvaret og uden for Vordingborg Kaserne. De siger samstemmende, at 5 NSE er en fed arbejdsplads. Det er ånden og tilliden til hindanden, der er ingredienserne […]