Status fra Kuwait og Irak

Kære 4 NSBTN

Efter en måneds tid inde i min INTOPS kan jeg melde, at BTN har godt styr på logistikken i Kuwait og Irak. I forrige uge brugte jeg nogle dage hos NSE’et på Ali Al Salem Air Base.

Det fylder mig med stolthed, når jeg møder den professionelle indstilling og dedikation, når opgaverne skal løses. Det er lige fra yngste TERMHJ, der er på sin første INTOPS, og til den erfarne BM.

Ved NSE’et står alt lige nu i NMI forberedelsernes tegn. I næste måned overtager Danmark kommandoen, og der skal DANCON NMI være på plads. For NSE’et kræver det logistisk forudseenhed og nøje planlægning.

Netop nu er jeg i Baghdad, hvor DF/FSDEL har fået en central rolle i disse forberedelser. Som eneste dansker i Baghdad har KN(+) Jensen i den seneste måned været ansvarlig for koordinationen på jorden for alle forhold ved det danske bidrag til NMI. Det gælder alt lige fra placering af CIS container, kontorfaciliteter, til etablering af mulige forsyningsveje i Baghdad.

Det er en kompleks og udfordrende opgave, der ligger noget ud over, hvad man lærer på officersskolen.

Ligesom resten af NSE’et, løser KN(+) Jensen opgaven ud over al forventning. For det er det, man gør, når man kommer fra 4 NSBTN.

Man bliver ved, TIL OPGAVEN ER LØST!

79