NSE’erne er klar til mission

I perioden fra den 11. maj til den 19. juni har NSE eFP 4, NSE RS 13 og NSE OIR 12 gennemført deres certificeringsøvelse. Alle tre hold er nu klar, og den operative logistik i missionsområderne er sikret.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Normalt skal et missionshold begynde sin Resterende Opstilling (RO) fire måneder før deployeringen. Om foråret betyder det begyndelsen af april, men…

Onsdag den 11. marts var der indkaldt til pressemøde i Statsministeriet, hvor Statsminister, Mette Frederiksen (S) meddelte, at Danmark blev lukket ned fra og med den efterfølgende dag, torsdag den 12. marts.

Foto: Regeringen

Resterende Opstilling med udfordringer
Forsvaret udstak derfor retningslinjer for en ændret gennemførelse af tjeneste. Det betød blandt andet, at de kurser, som missionsholdene skulle følge enten blev lukket helt eller blev gennemført som on-line kurser i reduceret omfang.

Skæbnen ville, at en stor del af personellet til NSE RS 13 og NSE OIR hold 12 var nye på posterne i modsætning til eFP hold 4, som for en stor dels vedkommende bestod af rutineret personel. Det medførte, at indlæringskurverne blev særdeles stejle under det forcerede kursusforløb. Derfor var det vigtigt, at personellet på de forskellige funktionsområder skulle have flair for deres opgaver og hjælpemidler.

Det havde især betydning for holdene på NSE RS 13, som var en blandet landhandel med nye på alle funktioner og NSE OIR 12 ligeledes med nye på alle funktioner.

MRX – en øvelse med konsekvenser
Det nationale støtteelement i et missionsområde er under kommando af den operative stab under Forsvarskommandoen. Derfor er det vigtigt, at NSE’et lever op til høje standarder, og at personellet kan udfylde deres opgaver på et højt niveau. Den kontrol sker efter RO.

Afslutningen af RO er en Mission Rehearsal Exercice (MRX), som er en certificering, der har til formål at kontrollere personellets uddannelsesniveau og gennemføre uddannelse inden for funktionsområderne ved NSE og internt samvirke før deployering til missionsområderne. Samtidig skal øvelsen give soldaterne de bedste forudsætninger for at løse deres opgaver i missionsområdet.

Øvelsen ledes af et KOF hold (kontrolofficerer), der består af kolleger fra det foregående hold. De har friske erfaringer fra missionsområdet og kan gennemføre realistiske indspil til missionsholdet.

TILM
Selve kontrollen gennemføres af Tjenestegrensinspektøren for logistik og militærpoliti (TILM), der gennemfører certificeringen på vegne af Hærens Tjenestegrensinspektør. De overvåger opgaveløsningen i de funktionelle områder, og vurderer om personellet har de rette kvalifikationer og er dygtige nok til at kunne løse opgaverne.

Tjenestegrensinspektøren for logistik og militærpoliti skal afgive rapport til Hærens Tjenestegrensinspektør om niveauet for det enkelte NSE.

Certificeringsholdet kigger på, hvordan opgaveløsningen gennemføres i forhold til organisationsskemaet og har et godt samarbejde med KOF holdet, som har en mere vejledende rolle. Undervejs taler holdet med chefen for NSE’et for at få et indtryk af uddannelsesperioden og hvilke udfordringer, der har været undervejs.

Certificeringsholdet vurderer NSE’ets indsats ud fra en skala – Meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, ret tilfredsstillende og utilfredsstillende.

Den øvelse gennemføres ved 4 NSBTN to gange om året. Den ene med opstart i august og den anden med opstart i april.

NSE OIR hold 12 i ilden
Den 9. – 10. juni gennemførte NSE OIR 12 sin MRX. Det foregik i bygning Dubica på Vordingborg Kaserne i et miljø, der ligner det, de skal til i Kuwait.

Depotet
Fører Depot, sergent Larsen, har en fortid i Transportdelingen ved 5 NSE. Han har ingen forudsætninger med at arbejde med depottjeneste. Da han blev udpeget som fører for depotet, måtte han lige synke spyttet, men har gav sig hurtigt i kast med at sætte sig ind i fagområdet.

Det er nogle store støvler, jeg skal udfylde her i depotet. Jeg kommer fra transportverdenen og er lige kommet ind i depotverdenen, men efterhånden som man kommer ind i stoffet bliver depotverdenen bare mere og mere spændende.

Under uddannelsen fik jeg enormt stor gavn af kursus 1275. Det er et lager- og logistikspil, hvor vi ”spiller” med legetøjscontainere, biler og dokumenter. Der kommer man virkelig rundt i arbejdsgangen med logistikken i depotet, TERM og transporten. Som ny mand i gamet var det virkelig en øjenåbner, for det giver én en rigtig god helhedsforståelse.

Sergent Larsen er ikke nervøs for certificeringen. Han har holdt snuden i sporet under det forcerede uddannelsesforløb for at gøre sig klar til sin mission.

Certificeringsholdet vurderer mig på, om jeg kan drifte et depot og om jeg kan udfylde rollen. Det kan jeg godt. Men vi bliver dygtigt udfordret, når vi kommer til missionen.

Vi skal være klar til alt, når vi kommer til Kuwait. Vi kommer ned til et depot, der er næsten tomt. Det har jo været lukket ned under coronaperioden. Det betyder, at der kommer en masse genbestillinger. Senere, når NMI (Nato Mission in Iraq) bliver etableret i Bagdhad, skal vi bygge et helt nyt depot op.

Derfor bliver det en helt ny mission, og vi er et NSE med mange førstegangsudsendte i funktionerne.

Depotet har et tæt samarbejde med TERM. Derfor er det vigtigt at snitfladerne mellem de to funktionsområder er afklaret tidligt, så der ikke opstår fejl. Det kan koste penge – mange penge.

Vi har et fint samarbejde med TERM. Godset kommer teknisk pakket fra depoterne i Danmark. Så sker der flere ting. TERM kontrollerer godset, når det bliver læsset ud af flyet. Når vi modtager det, lægger vi det enten på vores hylder, eller vi pakker det i collikasser. TERM pakker det derefter på flypaletter eller på lastvogne. De står også for transportdokumenterne.

KOF
PL Cornelius har været kontrolofficer (KOF) under øvelsen.

Vores opgave under MRX er dels at kontrollere og dels at vejlede alle funktionsområderne i NSE’et. Vi har jo det sidste billede fra den aktuelle mission, som vi lige er kommet hjem fra. Lige i det her tilfælde er det bare lidt anderledes. For vi blev trukket hjem førtidigt efter at have tømt depotet.

Det betyder, at vi har en meget generisk tilgang til KOF virket. For holdet skal ned til en ny mission. Det kommer godt nok til Kuwait, men når NMI bliver oprettet, skal de flytte til Baghdad og begynde det hele forfra.

Det har været vigtigt, at vi fokuserer meget på vejledningen, hvor vi hælder lidt trykkestøv ud over funktionsområderne under MRX’en. Det sker under de hændelser, vi har planlagt, hvor de kommer igennem de typiske udfordringer i missionsområdet. Indtil nu er ingen faldet igennem.

TERM
OS Nikolaj Winther er TERMBM Kuwait.

TERM forestår al kontrol af gods og PAX ind og ud af missionsområdet. Desuden gennemfører vi kontrollen, når godset føres ud af depotet samt dokumentkontrol. Her har vi en vigtig funktion, når vi vejleder i procedurerne.

Pakning af flypaletter er en vigtig del af TERM’s opgaver. Desuden skal de udfylde dokumenterne, der bevidner indholdet på paletten.

En vigtig ting i et missionsområde er postkontoret. Det er TERM, der driver det.

Vi har vores eget postkontor. Posten er meget vigtig. Det er selvfølgelig fint med elektroniske medier, men breve og pakker varer bare meget længere. Og er meget mere personlige.

Chef NSE
Chefen for NSE OIR 12 er major+ Nicolai Juul. Han har en god mavefornemmelse og ser frem til at tage på mission med holdet.

Chef NSE OIR 12 modtager chefen for 4 NSBTN til udnævnelsesparade ved afslutningen af MRX.

På trods af de restriktioner vi har haft under RO, har folk formået at tilegne sig den nødvendige viden. Under MRX har der været helt normale indspil, hvor vi øver de ting, vi kan komme ud for. Det skal vi, så vi er klædt på til at løse opgaven.

Det har været en vigtig øvelse for os. Dels er det første gang NSE’et er samlet og dels kommer vi godt igennem stoffet, så vi ikke skal lære det i missionen.

Jeg glæder mig rigtig meget til at løse vores opgaver i Kuwait og Irak med det her hold. De er gode.

Afslutningen af MRX bliver markeret med en parade, hvor en del af personellet skal udnævnes midlertidigt til en højere grad. Derefter skal holdene på ferie og karantæne, inden de tager til missionsområdet.

NSE RS hold 13 og NSE eFP hold 4 ved udnævnelsesparaden

En travl arbejdsplads
Udsendelse i mission er en del af den daglige tjeneste ved 4. Nationale Støttebataljon. Hvert år har bataljonen to til tre NSE hold udsendt til vores missioner, og hvert år gennemfører bataljonen to til tre NSE hold Resterende Opstilling med afsluttende certificering. Samtidig yder bataljonen Host Nation Support til internationale enheder, der gennemfører øvelser i Danmark, og endelig støtter bataljonen danske enheder, der er på øvelse i Danmark eller udlandet.

4 NSBTN er en travl arbejdsplads, men vi arbejder stærkt på at det sker med respekt for den enkelte soldat. Hvis du har ambitioner og vil have travlt, så hold øje med vores stillingsopslag.