Kristian og Peter udnævnt til kaptajner

Tekst: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer.
Fotos: Privateje

Seks nye kaptajner ved Trænregimentet. Udnævnelsen skete ved en ganske særlig udnævnelsesseance på video lige før middag i dag. To af dem begynder på mandag ved 4. Nationale Støttebataljon. Det er Kristian og Peter.

De er nu begge fuldt klædt på med aktuel viden på det doktrinære, analytiske, procedure- og føringsmæssige niveau til at indgå i deres nye stillinger ved 4. Nationale Støttebataljon.

Udnævnelsen til kaptajn sker efter at have gennemført bataljonskursus og efterfølgende brigadekursus. Uddannelsen sker som blended learning. For Peters og Kristians vedkommende betød det, at de fra august til december sidste år gennemførte bataljonskurset dels som skole- og dels fjernundervisning, mens de samtidigt passede deres jobs.

Fra januar i år begyndte de begge på brigadekurset, som er et kursus med fuld tilstedeværelse på Hærens Officersskole på Valby Bakke. Det sluttede den 30. april.

Hjerteligt til lykke til begge og velkommen til bataljonen med jeres nye grad i jeres nye stillinger.