Kære soldater i 4 NSBTN

En kontrolleret genåbning af vores samfund var hovedtemaet på statsministerens pressemøde mandag aften, men 4 NSBTN skal ikke genåbne, for vi har aldrig været lukket. Vi har blot arbejdet på en anden måde.

Det vi skal gøre er, at vi nøje skal overveje hvordan og i hvilke tempi, vi begynder at arbejde på vores kaserne igen. Den proces foregår selvfølgelig i fuldt samarbejde med vores garnisonskommandant, Trænregimentet, Hærkommandoen og med respekt for de retningslinjer, der er udstukket af generallægen og vores øvrige sundhedsfaglige myndigheder.

Som det derfor ser ud nu, så vil vi ikke se et normalbillede på kasernen før tidligst medio maj måned. Det betyder, at vores HBU og HRU soldater fortsat skal afvente hjemme, og at bataljonens stående styrke fortsat skal løse de opgaver, de nu engang kan, hjemme fra. At vi skal kunne stille på kasernen med 24 timers varsel er fortsat gældende, med mindre man afvikler planlagt ferie eller afspadsering.

Der er dog opgaver, der har operativ prioritering. Det er forberedelserne til vores rotation i INTOPS. Det betyder derfor, at resterende opstilling til missionerne begynder umiddelbart efter påske. Indledningsvist med aktivering af nøglepersonel, men efterhånden som aktiviteterne og uddannelserne kræver det, vil resterende personel blive inddraget og befalet til at møde op. Dette inkluderer også enkeltpersoner fra øvrige dele af BTN, som har støtteopgaver i den forbindelse. De tre CH NSE, der er i opstilling, har alle lavet en god plan. Men der vil være behov for fleksibilitet og pragmatisme fra alle.

På den lidt længere bane er jeg opmærksom på, at øvelse Brave Lion, hvor vores NRI beredskab skal certificeres, rykker stadigt tættere på. Det er derfor min næste prioritet at sikre, at materiel, køretøjer og personel er klar til dette.

Måneden ud har vi fortsat soldater i Rødby og Gedser. Det har været et langt sejt træk. Hold fast soldater. Jeg ved, I løser opgaven godt under vanskelige vilkår. Det gælder også de ekstra soldater fra BTN, der støtter hen over Påsken. Vi glæder os alle til, at I er tilbage i BTN igen.

Det er vigtigt, at vi alle holder vores kampkraft oppe og vedligeholder et mind-set, der gør, at vi hurtigt er oppe i gear, når vi er tilbage til vores kaserne. Jeg glæder mig til den dag, hvor jeg kan møde jer alle i generalens gård, professionelle og stolte soldater.

Rigtig god Påske til jer alle.

TIL OPGAVEN ER LØST!

79