Soldater i 4 NSBTN!

BTN løser opgaven, men over de næste par uger kommer vi til at gøre det på en anden måde. Jeg har befalet til underafdelingscheferne og stabschefen, at alle soldater sendes hjem og løser opgaven hjemme fra i størst muligt omfang. Undtaget for dette er vores forberedelser til INTOPS, som er vores fortsatte støtte til politiet i Rødby og Gedser, samt opretholdelse af vagten på kasernen.

Det er en drastisk beslutning, men det er også en fornuftig beslutning – af flere årsager. Den væsentligste årsag for mig er dog, at vi på den måde bidrager til at afbøde smittespredningen i Danmark over en længere periode, så de alvorligt syge fortsat kan behandles anstændigt i vores sundhedssystem.

Både staben og NSE’erne vil opretholde de daglige og ugentlige rutiner, nu blot over distancen. Vi vil alle fortsat stå til rådighed for Hæren og være klar til at yde al den støtte, der er mulig for at få os alle igennem denne nationale krise.

Hvis der skulle opstå spørgsmål eller tvivl i den kommende noget udsædvanlige periode, skal man søge svar hos sin nærmeste chef. Husk at den smukkeste vej altid er kommandovejen.

Skulle der blive behov for jeres ekspertise fra jeres lokalsamfund, forventer jeg, at I støtter, hvor I kan og går foran som de gode soldater I er.

Ind til videre er vi sendt hjem frem til onsdag den 1. april. 

Bevar roen

/79