Åbent Hus aflyses

Det planlagte Åbent Hus arrangement ved 4. Nationale Støttebataljon på Vordingborg Kaserne lørdag den 14. marts aflyses.

Tekst: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Chefen for 4. Nationale Støttebataljon, oberstløjtnant Henrik Søbakke Fischer, har truffet beslutningen om at aflyse Åbent Hus arrangementet lørdag den 14. marts 2020. Han ser ingen grund til at skulle udsætte hverken de pårørende eller soldaterne for unødig smitterisiko.

Der er endnu ingen planer for, om Åbent Hus arrangementet udsættes til et senere tidspunkt.