Videreuddannelse er nøglen til nye ting

Bastholm arbejder til dagligt med Host Nation Support, hvor engelsk er vigtig i arbejdet med kunderne. Han er tilmeldt screeningen til engelskundervisning, men han ser også andre fordele ved at blive dygtigere til engelsk.

Tekst og foto: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer

OKS-1 Bastholm er terminalhjælper og arbejder med Host Nation Support ved 4 NSE. Her er kommandosproget engelsk i dialogen med den udenlandske enheder, som 4 NSE skal støtte under deres øvelser i Danmark.

Jeg har meldt mig til screening i engelsk, for jeg tænker, at jeg gerne vil se mit niveau. Det er et par år siden, jeg sidst var på skolebænken. Jeg forlod skolen i 9. klasse i 2008.

Da jeg kom ud af skolen ville jeg gerne bruge hovedet og kroppen, men tiden gik med at prøve livet af. Det blev til en del småjobs, uden at det egentligt blev til noget. Så i 2012 aftjente jeg min værnepligt ved Danilog. Der fandt jeg min hylde, selv om det kom lidt bag på mig. Det var især det store kammeratskab, der tiltalte mig.

Efter værnepligten skulle oplevelserne fra værnepligten lige fæstne sig hos Bastholm. Ideen om at arbejde i Forsvaret skulle modnes, men så tog Bastholm en beslutning.

I 2015 tog jeg min HRU, og det var den rigtige beslutning. Der var den kombination af at lave noget med hovedet og kroppen, som jeg havde efterlyst siden folkeskolen.

Bastholm gennemgik uddannelsen under HRU og blev transportmand. Efter et par års tjeneste blev han varslet til udsendelse til OIR hold 9 som terminalhjælper. Her gik det op for Bastholm, hvor vigtigt det var at kunne tale med folkene fra de andre nationer.

Det var meget normalt, at det var mig, der stod for koordineringen med amerikanerne om at låne materiel og især løftekapacitet, for det er meget normalt, at det er vores niveau, der håndterer de ting. NSE’et er jo ikke særlig stort, og der er ofte kun en medarbejder pr. funktion, derfor skal vi alle kunne være hinandens stedfortrædere, hvis nogen for eksempel er hjemme på leave.

Det er ikke alene den daglige tjeneste, der betyder noget for Bastholm. Hans skolegang har været præget af skoletræthed og lysten til at leve livet, men nu er der andre ting, der trækker.

Personligt kunne jeg godt tænke mig at videreuddanne mig. Faktisk irriterer det mig, at jeg aldrig har været på gymnasiet, og det er især alle de muligheder, man får med en studentereksamen.

Bastholm håber på at komme med på kurset efter sommerferien, og så kunne han også tænke sig kurset i matematik til efteråret.