Nyt o-løbsmateriel

Orienteringsløb bliver nu en helt ny oplevelse. Løberne udstyret med en chip på tommelfingeren, som skal sættes ned i en ”læser” ved posten. Den aflæser løberens ID, postnummer samt tidspunkt. Med lidt held kan vi prøve det på fredag.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt

Det nye udstyr blev leveret i dag af leder for uddannelsesafdelingen ved Center for Militær Fysisk Træning, seniorsergent Henrik Geertsen.

Nu får 4 NSBTN det samme state of the art udstyr, som bliver anvendt i o-løbskredse. Med det det nye EMIT-udstyr får man meget bedre mulighed for at analysere sit løb efter det er gennemført. Når du kommer i mål og får aflæst din brik, kan du se nøjagtigt, hvornår du kom til de enkelte poster, og du kan se, hvornår du kom til næste post. Den information kan du sammenholde med dit kort og reflektere over dit rutevalg.

Seniorsergent Lars Brøndsel er glad for at modtage det nye EMIT-udstyr og ser det som en løftestang til at få flere til at få kursus som banelægger eller orienteringsinstruktør.

Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået rigtigt o-løbsmateriel. Det bliver bare en helt anden fornemmelse at løbe orienteringsløb. EMIT er udviklet i Norge og bliver anvendt til blandt andet skiskydning, og bliver i dag brugt af orienteringsløbere.

Systemet er enkelt. Du får en plastbrik sat på din tommelfinger med et burrebånd. Den har en chip i sig og er unik for den enkelte løber. Når du ankommer til en post sætter du brikken på læseren, der sidder på postmarkeringen – som du kender den.

Både Henrik og Lars opfordrer alle med interesse for orienteringsløb ved bataljonen til at få kurser i banelægning og som orienteringsinstruktør.

Hvis du har lyst skal du henvende dig til din nærmeste chef og få tilladelse, så kan du finde kurserne i arrangementstyring.

Næste orienteringsløb finder sted fredag den 6. marts.