Engelsk er afgørende for effektiv dialog i HNS

4 NSE vigtigste opgave er Host Nation Support. Her er engelsk et vigtigt sprog, når der skal koordineres med de udenlandske enheder, der skal holde øvelse i Danmark. OS Nicolai Smed er sektionsfører i HNS sektionen. Han opfordrer sit personel til at tilmelde sig screeningen i engelsk.

Tekst og foto: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Oversergent Nicolai Smed er sektionsfører i 4 NSE’s Host Nation Support sektion. Han er selv tilmeldt en screening i engelsk for at lære sit niveau at kende.

Man har jo altid et billede af sig selv og sine evner. Derfor vil jeg gerne have en ide om, at mit engelsk er lige så godt, som jeg selv tror. Til dagligt taler vi jo meget i fagtermer, men det viser jo ikke, hvordan jeg taler engelsk i virkeligheden.

Til sådan en screening skal man være klar til at blive skuffet. Måske går man rundt og tror, at man er bevidst kompetent. Det ubehagelige er jo, hvis man i virkeligheden er ubevidst inkompetent. Det er også rart at få testet sit niveau op imod det civile niveau.

Nicolai har en stor interesse i, at alle i sektionen kommer med på screeningen. På den måde får han et godt indtryk at personellets engelskkundskaber. Det kan være afgørende for sektionens succes.

Jeg vil gerne have et klar billede af, hvordan jeg kan indsætte folk. I HNS skal vi være i stand til give vores kunder den support, de beder om. Meget af vores mail korrespondance foregår typisk med hollændere og englændere. Her kan misforståelser betyde forringet service.

Det er ikke alene i det daglige virke ved 4 NSE, at Nicolai kan se en fordel i at have gode engelskkundskaber. Han har tidligere været udsendt som terminalbefalingsmand, og her taler man meget engelsk.

Når man arbejder ved NSE’et eller du står på flight line, så begynder virkeligheden. Al koordination ud af huset i NSE’et foregår på engelsk, og det sker også, når du samarbejder med vores koalitionspartnerne på landingsbanen.

I arbejdet med Host Nation Support er alle vores kunder udlændinge og her er det altafgørende, at man behersker engelsk. Men nogen gange bliver vi mødt af, at det ikke er vores eget engelskniveau, der er en begrænsning. Litauerne er ofte ikke særligt dygtige til engelsk, men en stor udfordring kan være, at vi skal også kunne forstå nogle af de store dialekter fra England. Der kommer folk fra Nordirland, Wales og New Hampshire. Det er tunge dialekter, og der skal man virkelig spidse øren.

Nicolai har fået god respons fra sit personel, som forventeligt alle skal deltage i engelskundervisning i uge 34 og 35.