Man kan aldrig lære for meget

Sidste efterår begyndte screeningerne i dansk på M100 og M200 niveauet. Kurset blev afholdt derefter. Der var syv, der deltog, og Rasmus var en af dem.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

OKS-1 Rasmus Pedersen arbejder som fungerende depotbefalingsmand ved 4 NSE. Han har haft stor glæde af danskundervisningen, som blev udbudt af VUC Vordingborg. Forløbet indeholdt en screening, for at fastslå niveauet og derefter en særligt tilrettelagt undervisning.

Selve screeningen varede en times tid. Det var en slags test for ens fejl og mangler i alment dansk. Derefter tilbød VUC Vordingborg os en uges danskundervisning her i byen.

Efter screeningen af de syv deltagere, der bestod af seks M100 og en befalingsmand, blev der udarbejdet et individuelt program på en uges undervisning.

Hver dag begyndte med læseteknik. Der fik vi nogle teknikker til at læse hurtigt, så vi kunne skimme en tekst igennem og på den måde kunne få den vigtige information ud af teksterne på kort tid.

Senere på ugen blev det kombineret med skriveøvelser. Der skulle vi skimme tre tekster igennem. Bagefter skulle vi så samskrive informationerne fra teksterne til et dokument på en 3 – 4 sider.

Programmet indeholdt analyse af tekster. Det havde Rasmus ikke beskæftiget sig med siden folkeskolen, men det viser sig, at han har rigtig god gavn af at kunne finde grundled og udsagnsled og kunne sætte kommaerne rigtigt.

Vi lærte også at analysere tekster. Det var den helt gammeldags måde med kryds og bolle – grammatisk kommatering, hedder det vist. Det giver faktisk en god forståelse for, hvordan tekster er bygget op, og man kan bruge det i hverdagen, for jeg skriver faktisk en del mails. Nu er jeg mere sikker på, at modtageren forstår, hvad jeg skriver, og det er jo vigtigt som forsyningsbefalingsmand eller –hjælper.

Typisk skriver jeg til de andre forsynere, til enhedens ledelse og også til staben. Der er det vigtigt, at de forstår, hvad jeg skriver, så det ikke bliver, som når jeg taler.

Det er vigtigt at få banket rusten af fra folkeskolen. Teenageårene var sjove, og jeg var nok også noget skoletræt, men nu er der andre ting, der betyder noget, og jeg har fundet ud af, at man aldrig kan lære for meget.

Det næste fag, der bliver udbudt, er engelsk. Screeningen er lagt i marts og maj med en reserve i juni. Undervisningen er lagt i august i ugerne 34 og 35 med en reserve i uge 36. Information er sendt ud til underafdelingerne. I sidste kvartal bliver matematik også udbudt. Til næste år bliver hele programmet rullet igen.