Opfriskning i dansk, engelsk og matematik

Siden efteråret 2019 har 4 NSBTN tilbudt personellet af M100 og M200 niveauet undervisning i først dansk og nu også engelsk. Til efteråret 2020 bliver også matematik udbudt.

Tekst og foto: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Processen bliver drevet af stabens S7, som har kontakten til VUC Vordingborg, der udbyder undervisningen. Chefen for stabens S7, KN Allan Ammersbøll, ser store fordele i, at medarbejderne investerer den nødvendige tid for at få et kompetenceløft.

Som jeg ser det, har bataljonen stor glæde af, at personellet får et generelt løft i de tre fag. Uanset om vi arbejder på kasernen eller om vi er udsendt i missioner er vores opgaveløsning afhængig af, om vi har en god forståelse i de tre fag.

VUC Vordingborg tilbyder undervisning af en uges varighed i dansk, engelsk og matematik. Der har S7 indgået et samarbejde om screening af medarbejderne og et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb. Danskundervisningen blev afholdt i slutningen af 2019, engelsk bliver gennemført efter sommerferien og matematik gennemføres i slutningen af 2020. Derefter bliver hele forløbet rullet igen i 2021.

Dansk er vigtigt for os i vores daglige kommunikation med hinanden. Den foregår jo som oftest pr. e-mail. Ind imellem får vi store mængder information, og så er det vigtigt, at vi hurtigt kan uddrage viden og information ud af teksten, uden at vi skal gætte os til indholdet.

Engelsk er til dagligt vigtigt for eksempel for 4 NSE, hvor en stor del af kommunikationen med deres kunder foregår på engelsk. Desuden er engelsk vigtig for vores medarbejdere, der er udsendt i mission. Bare tænk på konstablen, der står på flight line og skal koordinere læsning og losning af de store transportmaskiner. Det foregår på engelsk med vores samarbejdspartnere.

Matematik er en vigtig bestanddel allerede under uddannelsen til at blive transportmand. Her skal konstablen have en god forståelse for belastningen på sjækler ved træk og skub. De skal kende til friktion og friktionskoefficient med et frækt ord. De skal arbejde med styrken på surringsstropperne, og de skal kende til trykfordeling ved lastning af lastbiler og containere og have en god forståelse for rumfang ved lastning af en container.

Invitation til screening til engelsk er sendt ud til underafdelingerne. De foregår i løbet af foråret og selve undervisningen foregår i ugerne 34 og 35 med en reserveuge i uge 36.