4 NSE

Man kan aldrig lære for meget

Sidste efterår begyndte screeningerne i dansk på M100 og M200 niveauet. Kurset blev afholdt derefter. Der var syv, der deltog, og Rasmus var en af dem. Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer OKS-1 Rasmus […]

4 NSBTN

Opfriskning i dansk, engelsk og matematik

Siden efteråret 2019 har 4 NSBTN tilbudt personellet af M100 og M200 niveauet undervisning i først dansk og nu også engelsk. Til efteråret 2020 bliver også matematik udbudt. Tekst og foto: kaptajn Niels Brandt, presseofficer […]