Nytårshilsen til Reserven

Kære Reserve

Endnu et år lakker mod enden. Danmark er ved at lukke ned, og julefreden begynder efterhånden at sænke sig. Det er en skøn tid på året, hvor den travle hverdag bliver skiftet ud med familiehygge og tid til afstresning. Ja, nogen skal måske ligefrem sove længe. Samtidig er det også tid til at se tilbage på et år, hvor reserven i 4 NSTBN igen var med til at løse en lang række opgaver, og hvor vi kunne støtte BTN og gøre en værdifuld forskel.

Siden vi startede Reserven op i marts 2017, har vi kontinuerligt udvidet vores ”spilleplade”. Vi løser blandt andet opgaver i skydelejr, deltager i kurser og føringsuddannelse, stiller PSN til INTOPS – og som sidste opgave i år – deltog vi i en transportopgave med at flytte depotet til Estland for den kommende udsendelse af NSE. Intet kommer af sig selv, men opbygges ved, at vi viser BTN, at vi kan og vil. Vores værdi stiger successivt gennem vores indsats, hvor der skabes den fornødne tillid til, at vi er ”gode nok”.

Hver og én af jer har bidraget til at skabe denne effekt, hvad enten jeres indsats har været stor eller lille. Det handler om at kunne byde sig til og agere kompetent ud fra de muligheder, der opstår, når lejligheden byder sig. Tak skal I have!

I 2019 fik vi sat strøm til Reservens Command Team (CT), der fremover er Reservens ledelse med NK KN Helge Frost, OS Flemming Mark og undertegnede. Vi har på en workshop i november aftalt nogle spilleregler for, hvordan vi i tæt samarbejde styrer og leder Reserven ved siden af vores civile gøremål.

En af mine kæpheste er synlighed. Som ledelse vil vi rigtig gerne være tættere på jer, når I gør tjeneste og har støvlerne på. Det er ikke altid muligt, men når vi fordeler indsatsen over flere hænder, kan vi skabe en bedre effekt af samhørighed i Reserven.

Vi har endvidere planer om at skabe en kommandostruktur, som på sigt vil inkludere flere fra de respektive førerniveauer, uden at det lige nu kan ses i et ORG skema. Disse drøftelser har vi løbende med BTN, som også konstant udvider sine tanker, hvor Reserven giver mest værdi i strukturen og i tiden, der kommer. Her tænker jeg især på, hvilken rolle Reserven kunne få i opstilling af BDE strukturen.  

AKOS 2020 er fortsat i udkast og endnu ikke godkendt. Den foreløbige version findes på AKOS, og jeg håber, at vi hurtigst muligt vil få den endelige version lagt op. Yderligere vil NSEérnes behov for støtte til diverse aktiviteter også blive lagt på siden.

Vores uddannelsesfokus i 2020 er, at vi vil kunne opstille en TPGRP (+). En TPGF og fem TPMD lyder måske ikke af meget, men ”+” angiver, at vores mål er at omskole så mange som muligt fra KS og BM GRP med kørekort til C og C/E.

Vi er også ved at undersøge muligheden for at erhverve kørekort til E. Begrundelsen for at have dette fokus er en øget efterspørgsel på TPMD fra 5 NSE, der opstiller alle TP kapaciteter i 4 NSTBN.

I 2020 er forventningen, at BTN bliver udfordret af diverse udsendelser, indsættelser ved Blå grænse og Host Nation opgaver. Derfor opstår der et naturligt behov for støtte fra Reserven, som vi vil gøre meget for at kunne honorere. Kun økonomi og instruktørkapaciteter kan sætte en kæp i hjulet for den udvikling.

Reservens vigtigste samarbejdspartner i 4 NSBTN er RESELM. Folkene på kontoret knokler for at holde tempo, så intet falder mellem 2 stole. Det lykkes naturligvis ikke altid, men når man kender RESELM hverdag, må man respektere forudsætningerne.

Som et eksempel kan nævnes, at Mads Illum var udsendt og både løste det hjemlige arbejde samtidig med den opgave, som han var sendt ud til. Der er altid rift efter specialkompetencer, og da der er en del af disse på BTN gangen, så mærker vi det jo i hverdagen.

Desværre mister vi LD RESELM, da KN Paasch forlader 4 NSBTN til en stilling i HJV, lige på den anden side af gården. Fra mig skal der lyde et kæmpe tak til alle på RESELM for deres indsats for Reserven i det forgangne år. Også en stor tak til folkene i HR / S1, som også er vigtige samarbejdspartnere, når det kommer til løn og ansættelse.

Til slut vil jeg ønske jer og jeres familier en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår.

Vi ses i 2020.

Med venlig hilsen

Frank Davidsen