RS hold 12 – MRX

NSE RS hold 12 har været til eksamen inden deployeringen til Kabul. Det har været en god og givende øvelse, hvor chefen har kunnet fokusere på helhedsforståelse og TERMs samvirke med de øvrige sektioner.

Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer

TERM – grøn! CIS – grøn! DEP – grøn! KDO – grøn!

Kaptajn Holst leder KOF mødet under Mission Rehearsal Exercise (MRX) for NSE RS hold 12. Kof’erne sidder i det lyse mødelokale, hvor decembersolen sender sine middagsstråler ind ad vinduerne og lægger et mildt lys over mødedeltagerne.

’KOF’ er forkortelsen for kontrolofficer. Det er en række medarbejdere, hver med deres kompetencer og specialer. Flere af dem har desuden erfaringer fra den aktuelle mission. Kaptajn Holst har for eksempel været CH NSE på RS 10 FEB – JUL 2019. Deres opgave er at se sektionerne over skulderen og vejlede i løsningen af de indspillede momenter, der ofte har rod i aktuelle cases fra missionsområdet.

En efter en gennemgår KOF’erne status for de enkelte sektioner. Det skal afsløre om NSE’et har et tilstrækkeligt højt niveau til at kunne overtage NSE’et.

Chefen for NSE RS hold 12 er kaptajn Rune. Han er til freds med indsatsen fra sit NSE.

Opgaverne i et NSE er temmelig komplekse, og derfor er det nødvendigt, at alle har en høj grad af helhedsforståelse – og det har de, siger Rune.

Under MRX’en har vi god mulighed for at øve samvirke med DANELM, sygeplejersker og øvrige elementer. Det, der har min største opmærksomhed, er, hvordan de enkelte sektioner ’spiller hinanden gode’.

Selvom det er vigtigt at indøve en hel masse scenarier under sikre forhold, tror jeg, vi alle glæder os til at komme ned til virkeligheden.

KOF’erne har været til stor hjælp, og deres vilje til at hjælpe lyser ud af dem. Set fra min stol, gør de et fremragende stykke arbejde og vurderer snitfladeproblematikkerne på flere områder – Forsyner og MRP, chef og forvalter og TERM’s samarbejde med de øvrige sektioner med særlig fokus på inprocessing ved besøg.

Oversergent (+) Robert Andersen er terminal- og postbefalingsmand. Han og hans terminalhjælper er NSE’ets ’multitool’ i Hamid Karzai International Airport – Nord (HKIA N) under ledelse af terminalofficeren, der samtidig er NSE’ets næstkommanderende. TERM’s primære arbejdsområde er lufthavnsterminalen, der ligger indenfor kort afstand af selve NSE’et.

NSE’et område er formet som en lang rektangel, der er cirka 900 meter lang og ligger i HKIA-N, der blev bygget under ISAF. Her er NSE’et placeret på 1. sal i en af bygningerne, der er konstrueret af containere med tag over. Et stykke derfra ligger gæsteindkvarteringen i lignende bygninger. Skulle der komme et stort rykind af besøgende, råder NSE’et over et lille område, hvor der kan opslås telte til indkvartering.

Alt materiel, bagage og personel ankommer til lufthavnsterminalen og bliver håndteret af TERM. Men det kan ind imellem være en udfordring, hvis ikke man har gode relationer til de øvrige samarbejdspartnere.

Resolute Support Mission er sammensat af cirka 38 nationer, der stiller i alt over 17.000 mand. Målet med missionen er at foranstalte uddannelse og rådgivning til de afghanske sikkerhedsstyrker, så de kan yde beskyttelse for institutioner og civilbefolkningen ved at imødegå ekstremistiske grupperinger i landet, forklarer Robert.

Det betyder, at de danske styrker udgør en meget lille andel af den samlede styrke, hvilket igen betyder, at vi er dybt afhængige af støtte fra vores primære samarbejdspartner – og det er englænderne, uddyber Robert.

Almindelig bagage, post og personel kan TERM sagtens klare, men når der skal sendes store ting og farligt gods, er der behov for særlig støtte. Her har Danmark indgået strategisk samarbejde med UK om lufttransport. Stort gods og FARGO bliver fløjet eller kørt på lastbil fra Danmark til den engelske militære lufthavn Brize Norton og det sydlige England. Derfra flyves det videre til Kabul.

Vi har et rigtig godt samarbejde med UK – især på CATO YARD området. Cato yard er den engelske forkortelse for JMTO og betyder Cargo Air Transport Organization. Det er primært godshåndteringen, hvor vi får god støtte fra englænderne. De har de store gaffeltrucks. Dem kan vi jo godt selv håndtere, men ofte foretrækker englænderne at gøre det selv. Omvendt giver vi en hånd med ved andre opgaver. Den ene hånd vasker den anden, fortæller Robert.

Eksamen for NSE RS 12 er gået god, og der er ”grøn” ved alle sektioner. Deployeringen af NSE RS hold 12 foregår i perioden fra slutningen af januar til midten af februar. Når NSE’et klar til at fortsætte arbejdet overdrages kommandoen og ansvaret ved en særlig parade, hvor Rune får overdraget kvartermærket af aftrædende chef.