Planen fra Logistics Enabler bliver til virkelighed

2 NSE havde en særlig skarp opgave under Logistics Enabler. De overvejelser de gjorde sig under øvelsen skulle de anvende under en afdelingsledet øvelse i Tirstrup i ugen efter Logistics Enabler.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Logistics Enabler fandt sted i september måned i uge 38. Straks efter hjemkomsten begyndte 2 NSE forberedelserne til deres afdelingsledede øvelse, hvor de skulle rulle de planer ud i virkeligheden, som de havde udviklet som stregtegninger under Logistics Enabler.

Kaptajn Anders Bennedsen deltog i øvelsen som kontrolofficer i en mentorrolle. Hans opgave var, at iagttage, monitorere, vurderer og indhøste erfaringer til brug for justering af SOP’erne.

Øvelsen tjener to formål. Det er dels en øvelse af NSE’et under feltforhold i en skarp indsættelse med en scenariemæssig viderebygning af de planer, der er udviklet under Logistics Enabler. Det er her kalketegninger bliver til virkelighed. Dels tjener øvelsen til en revurdering af de Blivende Bestemmelser for feltmæssig indsættelse.

Normalt ville øvelsen være en certificeringsøvelse. Men nu, hvor der ikke er nogen beredskabsforpligtelser, tjener øvelsen til at vedligeholde enhedens feltmæssige niveau. På det lavpraktiske niveau bliver organisation, doktrin og teknologi justeret, så det modsvarer indsættelsesrammen.

Øvelsen er planlagt og tilrettelagt af S7/4 NSBTN og gennemføres samt kontrolleres af 4 NSBTN. Den blev gennemført i Tirstrup og Karup med fokus på internt samvirke såvel som samvirke med det tilgåede personel. Et særligt fokus lå på kendskabet til det logistiske koncept og afledte logistiske procedurer i hele den logistiske kæde.

Tanken med det nye koncept er, at der vil være et NSE, der ”har den” under Logistics Enabler og går på feltøvelse umiddelbart efter og træner indsættelse af hele enheden under feltforhold. Under øvelsen er der flere læringsmål. NSE’ets førere og underførere bliver trænet i føringsvirksomhed, og førerne får udvidet deres forståelse for den samlede logistiske opgaveløsning i NSE. Desuden skal NSE trænes i at støtte bataljonskampgruppen og dens underafdelinger.

Det betyder på dansk, at NSE’er øver deployering, indrykning i området, drift fra området, indøvelse af battlerythm, genforsyning af taktiske enheder, særlig hændelse, besøgstjeneste og endelig redeployering.

S7 har nu en opgave med at revidere SOP på baggrund af de erfaringer, man har indhentet under øvelsen. Den reviderede SOP skal testes under ALU i foråret 2020.

Til foråret 2020 er det 1 NSE med en transportsektion, der ”har den”. Her bliver formålet at indøve samvirke mellem 1 NSE inklusiv en transportsektion fra 5 NSE. Som i efteråret 2019 får 1 NSE også et område, der nogenlunde svarer til det, de får under den efterfølgende ALU, der kommer til at ligge i efteråret 2020.

Kaptajn Sandager, som er chef for 2 NSE, er tydeligt tilfreds med udbyttet af øvelsen.

Det er værdifuldt for mig og hele O-gruppen at deltage i føringsuddannelsen og den efterfølgende Logistics Enabler. På den måde er vi alle på omgangshøjde. Øvelsen her giver bare det hele et ekstra løft, hvor vi kobler alle sektioner, køretøjer, containere og mandskab på.

Alle får et stort udbytte af at få fornemmelsen at gå fra plan til en øvelse i real time med indspil.

Støtte fra naboenhederne
For at få ALU til at fungere fik 2 NSE støtte af 3 NSE og transporten fra 5 NSE. De har støttet med manpower til flytning af containere og reservebeholdning under deployerings- og redeployeringsfasen.