Første gang på Logistics Enabler

Premierløjtnant Mikkel deltog i uge 38 for første gang i øvelse Logistics Enabler. Det var på mange måder en faglig øjenåbner.

Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Premierløjtnant Mikkel er et typisk eksempel på en ung premierløjtnant, der kommer til 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) og straks bliver katapulteret ind i nye opgaver med en stejl indlæringskurve.

Mikkel blev færdig fra Hærens Officersskole(HO) i december 2018 fra hold Storrud og kom til 4 NSBTN i februar 2019, hvor han havde fået et job som forsyningsdelingsfører ved 3 NSE. Allerede før Mikkel kom til bataljonen, var han blevet varslet om, at han skulle til OIR hold 11 fra februar 2020 som netop forsyningsdelingsfører.

Inden Mikkel kom til bataljonen, havde han absolut ingen erfaring med operativ logistik.

Den generelle uddannelse ved HO om operativ logistik er kun tilstrækkelig. Der var nogen introduktion under den taktiske uddannelse, men ellers kommer den nødvendige viden hurtigt, når du ankommer til bataljonen, fortæller Mikkel.

Du kommer til en travl hverdag ved 4 NSBTN, og der bliver stillet krav til dig fra første dag. Det vigtigste er dog, at du får rigtig god støtte fra kollegerne i enheden. Her går der en masse eksperter rundt, der gerne deler ud af erfaringer og viden, så vi kan løse opgaven.

Det vigtige er også, når du kommer til bataljonen, at du lige stikker fingeren i jorden og mærker stemningen og kulturen. Når du har gjort det, bliver du bedre rustet til også at sætte dit præg og eventuelt ændre nogle forretningsgange. Det kræver, at du lytter og sætter dig ind i tingene. Det har folk respekt for.

I den tid Mikkel har været ved bataljonen, har han høstet praktisk erfaring dels fra øvelse Allied Spirit X i Hohenfels i Tyskland i april måned, i hverdagen ved NSE’et, under Logistics Enabler og dels under resterende opstilling. Inden Mikkel kom til bataljonen, havde han hørt om øvelse Logistics Enabler som en uddannelsesøvelse, hvor man kom ned i materien ved det nationale støtteelement og den operative logistik. Det skulle være en god øvelse til at få forståelse for NSE’et.

Jeg gik til Logistics Enabler med åbent sind og med en forventning om at lære noget og blive klogere. Det var forventninger, der klart blev indfriet.

Der var et levende samspil med kolleger fra bataljonen som er eksperter hver på deres fagområde. Det var både kolleger på rekognosceringsholdet, kontrolofficererne og de Subject Matter Experts, der også deltog i øvelsen. Der var hele tiden input fra alle sider.

Mikkel havde indtil mødet med Logistics Enabler kun erfaring med taktisk udrykning ved HO. Forskellen var interessant.

HO forholder sig til gruppen og delingen i rammen af kompagniet. På Logistics Enabler arbejder man med helt andre og mange flere interessenter i rammen af Operationsstaben, Joint Logistics Support Group og Joint Logistics Support Network.

Her skulle man forholde sig til et multinationalt Område, en Theatre Logistic Base, Contract Support to Operations, Host Nations Support, Nato Forward Integrated Unit, Bataljonskampgrupper og brigader, Brigade Support Area, Joint Movement and Transportation Organization og alle de andre ting på strategisk og operativt niveau.

Der var rigtig mange ting, vi fik at vide både under føringsuddannelsen op til Logistics Enabler, men også under øvelsen. Men man er nødt til at udvide sin horisont. For det er vigtigt, at man kan beholde overblikket i en kompleks verden.

Under øvelsen gik det op for Mikkel, at han skulle have en relativ dyb viden både om det operative niveau og om detaljerne i opstillingen af et NSE.

Det virkeligt spændende var at arbejde i spændingsfeltet mellem det store overordnede overblik samtidig med, at man skal forholde sig til den høje detaljeringsgrad under sine overvejelser. Du skal have en krystalklar plan for placeringen af dine containere, placeringen af generatoren, sikring af området og meget mere.

Det er meget lærerigt at skulle forholde sig til begge aspekter og skifte mellem overblik og detalje. Rekognosceringen stiller også store krav til din visuelle formidling. Det er en udfordring, når man står på en næsten bar parkeringsplads. Her skal du tænke over, hvordan du vil forklare det til soldaterne i NSE’et, så de forstår det og kan løse opgaven. Men det er ikke bare placeringen af depotet, TERM, vende- og pakkeplads for Transporten. Du skal også gøre dig tanker om flow’et rundt i NSE’et samt hvilke adgangsveje, du har til rådighed.

Mikkel har været rigtig tilfreds med at have været med på Logistics Enabler. Det har givet ham det nødvendige faglige niveau, men det har også givet Mikkel en anden fordel.

Logistics Enabler er også en god øvelse til at lære kollegerne at kende på tværs af NSE’erne. Det styrker sammenholdet. En ting man bliver afhængig af både under den daglige tjeneste, på øvelser og under udsendelser. Der er jo ikke den uge, hvor man ikke konstant skal koordinere og trække på de andres ekspertise.

Nu er Mikkel tilbage i hverdagen og er indgået i resterende opstilling, inden han skal med resten af holdet til Kuwait og Irak i februar 2020.