4 NSBTN

En stor butik i staben

Stabens S 5/7 er bataljonens blik ind i fremtiden. De arbejder med bataljonens planer et år ud i fremtiden, og med udvikling og konsekvensbeskrivelser af ny organisation, ny teknologi og doktrin. De er garanter for, […]

4 NSBTN

Officer og heavy metal basguitarist

Tirsdag den 2. juli 2019 er den første arbejdsdag for 4. Nationale Støttebataljons nye chef oberstløjtnant Henrik Søbakke Fischer. Det er en dag Henrik har set frem til, og han glæder sig til at lære […]