Reserven trækker med på hamlen

Kaptajn-R Hans Jørgen Østergaard deltog i skydeperioden for NSE RS og NSE OIR som skydeleder i uge 23. Han er glad for at kunne bidrage til bataljonens øvelser.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Hans Jørgen begyndte i bataljonens reserve lige fra oprettelsen den 17. marts 2017. Dengang bestod reserven af cirka 40 reservister fra alle niveauer. I dag har bataljonens reserve rundet 60 MA og der er stadig plads til flere. For ham er det vigtigt, at reserven bidrager til bataljonens opgaveløsning.

Som jeg ser det, får bataljonen valuta for pengene, når den anvender reserven til støtte under øvelser, skydeperioder og anden uddannelse. Men det kræver også, at vi bider til bolle, når vi får tilbudt ekstrauddannelse og kurser.

 Tidligere i foråret havde bataljonen sammensat en kursusperiode for reserven, hvor der blev tilbudt et bredt sortiment af forskelle kurser. Uddannelsen foregik i ugerne 18 og 19, hvor 4 NSBTN gennemførte to uddannelsesuger inden for køreuddannelse, våben, almen grøn uddannelse, BSO tjeneste samt gennemførte static display omhandlende NSE tjeneste og NSE opgaver.  Se øvelseslisten her…

KN Østergaard deltager flittigt i bataljonens aktiviteter og finder det meget positivt med de mange uddannelsestiltag som BTN gennemfører.

Der er ingen tvivl om, at bataljonen ser en klar fordel i at give os så meget uddannelse for aktivitetsniveauet ved bataljonen er virkelig høj.

4 NSBTN har konstant to eller tre NSE udsendt. Samtidig er der et tilsvarende antal NSE hold under resterende uddannelse. Desuden støtter 4 NSBTN Hærens enheder med øvelser i ind og udland samt yder Host Nation support for udenlandske enheder, der skal holde øvelse i Danmark.

Med så stor et aktivitetsniveau i bataljonen er det rigtig vigtigt, at reserven holder sig skarp, og at vi melder os til aktiviteterne, så bataljonen og underafdelingerne oplever at vi også trækker i samme hammel.

Det er min klare opfattelse, at folk i reserven byder sig til, når de føler, de har de fornødne kvalifikationer. De første to år var der ikke så meget målrettet uddannelse til reserven, og det var noget vi efterlyste. Nu er der kommet struktur på uddannelsen, som de to uger i foråret demonstrerer, og så vidt jeg ved, kommer der to uger igen i efteråret.

At BTN nu afsætter ressourcer til en målrettet uddannelse af reserven, er enormt positivt, og når folk i reserven er uddannet, videreuddannet eller omskolet til deres opgaver eller designering, vil reserven være endnu mere aktiv, og bataljonen vil få endnu mere glæde af at kunne fylde huller ud på øvelser, og på sigt også med RS/OIR etc.

Til august deltager Hans Jørgen i et kursus via Trænregimentet, hvor han bliver skydelærer. Det betyder, at både BTN og REG nu kan trække endnu mere på reserven til støtten under SKYPER og skydedage.