Bataljonens faglærer, skud

Under skydeperioden for NSE RS og OIR blev skydeprogrammerne for Forsvarets nye pistol Sig Sauer P320 afprøvet. Det var en blandet oplevelse, der endte med succes.

Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt

OS Daniel Lund er bataljonens faglærer, skud. Det er ham, der er ansvarlig for skydeuddannelsen ved bataljonen og sammensætter skydeprogrammerne. 50 -skudstesten for Sig Sauer P320 har vist sig at være en udfordring.

Der er mange, der er utilfredse med 50-skudstesten. Det kan jeg sådan set godt forstå, for der er udfordringer med, at vi ikke har den nødvendige tid eller ressourcer til at træne. 50-skudstesten kræver faktisk en habil skytte, og det er især på de lange afstande folk har problemer med serieskydningen.

Egentlig synes jeg, at serietesten med 50 skud, er en rigtig god test. Man kommer igennem alle facetterne ved pistolskydning. Der er enhåndsskydning, skydning med venstre og højre hånd, skytterne bliver udfordret på forskellige distancer, der er serieskydning, og så bliver du presset grundigt på tid.

Nedjusteret pontkrav til 50-skudstesten
Pointkravet til 50-skudstesten er i den høje ende. Det kræver en del skudtræning på forskellige distancer og med varierende tidskrav. Daniel mener, at det er vilkår, vi ikke har ved 4 NSBTN.

Pointkravet er lidt højt. Derfor mener jeg, at man bør differentiere kravet. Vi bør overveje, om skytterne tilhører kampenheder ellerom de er kampstøtteenheder. Endelig bør der være endnu højere krav til SOF enhederne.

Heldigvis er der i skrivelse af 29. maj udarbejdet nye krav til at bestå Q’et for Sig Sauer. Nu skal man bestå Kontrolskydning nr. 6 og 50-skudstesten bør gennemføres og vurderes bestået med cirka 40 points.

Til inspiration skal dog nævnes, at Daniel Lund skød 96 points ud af 100 mulige i 50-skudstesten.

Selvom 50-skudstesten har voldt lidt kvaler, har skytterne også haft succesoplevelser med Sig Sauer P 320. Daniel lod dem skyde på SAP skiver helt ud på 190 meter. Her havde størstedelen af skytterne held til at ramme de fjerneste skiver.

Det giver skytterne en god følelse af, at man kan deltage i kampen på lige fod med geværskytterne.

Skydning med kæntret gevær.
Daniel arbejder konstant med, at lade skytterne udvikle sig. I dag ligger skytterne ikke i samme omfang som tidligere på skydelinjer og indøver den ideelle skydestilling. I stedet udfordrer han skytterne til at arbejde med kæntrede skydestillinger. Det gør han på baggrund af sine erfaringer fra sine udsendelser.

De skydeprogrammer, jeg har indført bygger jeg af mine egne erfaringer fra forsvaret af et NSE. Her ligger vi ikke i skyttehuller eller forberedte stillinger. Her arbejder vi meget med utraditionelle skudvinkler og skydestillinger, hvor skydestillingerne skal tilpasses skudmulighederne, der begrænses af containere og vogne, hvor man typisk skal skyde rundt om hjørner. Det overraskende er, at kæntringen ændrer balistikken ganske markant. Derfor har jeg implementeret skydninger med kæntret våben i bataljonens skydeprogram.

Skydning med skæve skydestillinger har vist sig at udvikle skytterne, der får en langt højere indsigt i, hvordan våbnet virker, og om de ændrede balistik.

Den 25. juni skal stabens medlemmer en tur på skydebanen. Her skal de igennem hele omskolingsprogrammet, og stifte bekendtskab med 50-skudstesten.