Major Nikolaj Ibsen stabschef og næstkommanderende i 4 NSBTN.

I en mail til 4 NSBTN stab offentliggjorde chefen for 4 NSBTN, major Christian Nielsen, at han havde valgt at ansætte MJ Nikolaj Ibsen i stillingen som stabschef og NK for 4 NSBTN.

Tekst og foto: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer

”Major Nikolaj Ibsen ansættes i stillingen som næstkommanderende og stabschef ved 4 NSBTN. Som I ved har Nikolaj bestridt samme stillingen som ’fungerende’ i knap et år, hvorfor Nikolaj selvsagt har rigtig gode forudsætninger for at fortsætte i stillingen og videreudvikle stabens arbejde og procedurer. Samtidig vil Nikolaj – med sit dybe kendskab til 4 NSBTN og den operative logistik – også være garant for, at viden forankres og overleveres i en periode med skift på chefposten.”

Nikolaj er supertilfreds med at få stillingen som STCH og NK. En spændende stilling, der skulle vise sig at overstige hans forventninger.

Jeg havde på forhånd en rigtig god fornemmelse af, at jobbet som stabschef i 4 NSBTN ville være rigtig spændende og udfordrende. Det lille år, der er gået nu, hvor jeg har været virket som STCH, har bekræftet, at – det er det!

Nikolaj har arbejdet med logistik i en del år, både indenfor strategisk transport, vedligeholdelsestjeneste og særligt indenfor operativ logistik.

Jeg to gange har haft fornøjelsen af at være udsendt som CH/NSE i INTOPS. Det er en erfaring, som har givet mig en forståelse for de helt unikke forhold, der er i et NSE, og specielt hvor meget hver eneste medarbejder i NSE’erne betyder for resultatet.

Det er også det der gælder for hele bataljonen. Der ligger en enorm viden forankret i bataljonens dygtige medarbejdere, og jeg ser det som en vigtig opgave at få bragt de kompetencer og den viden i spil for at løse bataljonens opgaver. At få lov til at stå i spidsen for en stab, som har stor erfaring indenfor operativ logistik og adskillige udsendelser bag sig, er et privilegie, men det giver også en naturlig ydmyghed for at få det hele til at spille sammen.

Officielt indtræder Nikolaj i stillingen medio juli efter at OL Henrik Fischer tiltræder stillingen som ny chef for 4 NSBTN. Det sker den 2. juli, hvor begivenheden markeres ved en parade med en faneoverdragelse.