Bataljonens første chefsergent

Jesper Erbs er i dag blevet udnævnt til chefsergent.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Det var en synligt overrasket Jesper Erbs, der mødte sine kollegaer, der var ’skjult’ for enden af skydebane alfa ved opbevaringsrummene. I al hemmelighed havde respektive ’command teams’, det meste af staben og enkelte andre taget opstilling, mens chefen hentede Jesper Erbs helt nede ved 15 meter banen. Jesper havde deltaget i en skydebanedag for at lære den nye Sig Sauer pistol at kende.

Siden organisationstilpasningen i det nye forsvarsforlig har Jesper bestridt stillingen som bataljonsbefalingsmand, som egentlig er en chefsergentstilling – uden at være udnævnt.

Fra de hellige haller ved Forsvarets personalestyrelse tilgik der dog i går eftermiddags melding om, at Jesper er udnævnt til chefsergent fra 10. maj 2019 at regne.

Det var uden tvivl en stolt Jesper Erbs, der med stram mine, som det sig hør og bør, fik påmonteret sin nye distinktion af chefen for 4. Nationale Støttebataljon, major Christian Nielsen. Derefter blev udnævnelsen ”fejret” i et glas boblevand på hele 0% alkohol, da seancen jo foregik på skydebanen. 

Med en realkompetenceafklaringen i baglommen vil Jesper begynde en diplomuddannelse i ledelse efter sommerferien. Det er en treårig uddannelse, som han gennemfører efter en særlig uddannelsesaftale – nu som chefsergent.

4. Nationale Støttebataljon ønsker Chefsergent Jesper Erbs til lykke med udnævnelsen.