FC på tjenestestedsbesøg ved bataljonen

Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, var i dag på tjenestestedsbesøg ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg. Det blev en god konstruktiv formiddag og med en god og ærlig dialog med de yngre officerer.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Formålet med tjenestestedsbesøgene er, at han ved selvsyn kan orientere sig om forhold og vilkår ved det enkelte tjenestested samt at få et indtryk, om der er manglende tillid til den øverste ledelse. Den del af besøget blev taget ”lige på” i åben dialog med de yngre officerer ved bataljonen.

Baggrunden for besøget blev skabt sidste efterår, hvor det kom frem i forskellige medier, at der skulle være en stor kløft mellem Forsvarets øverste ledelse og medarbejderne. Der var skabt en forståelse for, at man ikke turde sige noget af angst for repressalier. Det var naturligvis ikke tilfredsstillende. Heldigvis er det ikke billedet – kan jeg konstatere – efter min rundrejse, indledte Forsvarschefen.

Derfor er vores samtale i dag en invitation til at sige hvad man har behov for. Det skal være en åbenhjertig drøftelse, sagde Forsvarschefen.

Forsvarschefen var tilfreds med sit besøg på Vordingborg Kaserne, hvor han selv har indledt sin karriere i forsvaret. Derfor glædede det ham også under den korte rundvisning, at han kunne konstatere, at Vordingborg Kaserne stadig er en af landets bedste kaserner. 

Undervejs på den korte rundvisning benyttede han også chancen til at hilse på soldaterne og udveksle nogle få ord for at få en fornemmelse af klimaet ved bataljonen.

Undervejs fik han forevist, at der fortsat er et ubenyttet modtagecenter for flygtninge på kasernens garageplads med den konsekvens, at bataljonens store lastbiler stadig står ubeskyttet på en civil garageplads. Her bliver de store lastbiler udsat for fugtskader, indtil de skal udskiftes.

Det interesserede Forsvarschefen hvordan indførslen af de nye administrative fællesskaber var forløbet og overtagelsen af opgaverne med studie- og udvikling samt bataljonens evne til at løfte opgaven.

Efter dialogmødet var FC rigtig tilfreds og han følte, at der havde været en god dialog og en oprigtig interesse for at diskutere tingene på en god respektfuld måde. Besøget blev afsluttet med en frokost, inden han tog tilbage til København.