Rejsen til slottet

OS Alex begynder på HO. Han tilhører den del af eleverne, der har valgt at følge vejen som intern. Det har betydet, at han skulle igennem en akademiuddannelse og to års erhvervserfaring, inden han kan begynde til marts 2020.

Tekst og foto: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Oversergent Alex arbejder i dag som uddannelsesbefalingsmand ved 5 NSE. Han planlægger øvelser, udarbejder og vedligeholder fagplaner og står for en del enhedsaktiviteter for 5 NSE. Det gør han frem til september 2019, hvor han tager tre akademifag for at uddanne sig yderligere, inden han begynder på Frederiksberg Slot til marts næste år.

Rejsen til slottet begyndte, da han startede i forsvaret i Karup, hvor han gennemgik Flyvevåbnets Basisuddannelse i 2008.

Jeg havde en kammerat, som var på HRU i Vordingborg. Han fortalte om, hvordan det var ved Danilog. Han fortalte om terminaltjenesten og om operativ logistik, om meget ansvar, og at man fik kompetencer, som man også kunne bruge i det civile. Det gav mig blod på tanden, så jeg søgte HRU’en i Vordingborg.

Den 3. december 2008 begyndte Alex ved HRU i 6. HRU-deling, som senere skulle udsendes til KFOR hold 21 i august 2009. Her blev han uddannet som kontorhjælper og terminalhjælper.

Da jeg kom til Kosovo, var der nogle omstændigheder, der gjorde, at jeg meget hurtigt fik meget stort ansvar. Snart deltog jeg i planlægningsmøder med CH/DANCON, CH/MP, og chefen for det estiske bidrag. Her sad jeg som NSE’ets repræsentant som 22 årig. Det spændende ved terminaltjenesten er, at man kan få rigtig meget ansvar som ung konstabel i den operative logistik. Det tændte en ild i mig med at få mere ansvar i en dynamisk verden, hvor man skal være rigtig omstillingsparat – og uden facitliste.

Efter udsendelsen kom Alex tilbage til Danilog, hvor han blev placeret i Stabsdelingen som kontorhjælper. Her fik han rigtig god tid til at tænke på, hvad han skulle være i forsvaret. 

Jeg ville være befalingsmand! Den chance fik jeg i 2012. Jeg begyndte den 2. januar 2012 på GSU-afkortet i Sønderborg og fik efterfølgende tjenstegrensmodulet i Aalborg. Derefter kom jeg tilbage til Vordingborg og gennemførte tre værnepligtshold.

Kort efter Danilogs nedlæggelse i 2014 fik Alex drømmestillingen, hvor han blev terminalbefalingsmand i 3 NSE. Han kom hurtigt til at bestille noget. I juni var han med på Danske Divisions øvelse Sabre Strike i Litauen og det følgende år fik han en udsendelse som terminal- og postbefalingsmand i Kabul med RS hold 2.

Da jeg kom hjem igen, søgte jeg om optagelse på HO. Her blev jeg erklæret egnet til den indledende akademiuddannelse og efterfølgende optagelse på HO.

Efter endnu en udsendelse – denne gang til OIR hold 4 – begyndte Alex på akademiuddannelse i september 2017. Det var dels strategisk lederskab og organisation og arbejdspsykologi. Hovedopgaven skrev han i  november 2018.

Frem til at jeg begynder på HO marts 2020 skal jeg dog gennemføre en lovpligtig arbejdsperiode. Reglen er, at man fra starten af akademiperioden til starten på HO skal have en toårig erhvervserfaring. Den periode slutter i september 2019.

I tiden frem til marts næste år anvender jeg noget CU på tre akademifag i projektledelse, lederens forretningsforståelse og coaching i organisation. Med den pakke føler jeg mig rigtig godt klædt på til HO.

De 17 måneder på HO skal Alex gennemføre både diplom- og funktionsuddannelsen. De udgøres af to elementer. Funktionsuddannelsen dækker over konkret praktisk viden samt personlig udvikling i form af forvaltning, engelsk, sprængningsuddannelse, uddannelseslære, militær fysisk træning, militær dannelse samt faldskærms- og patruljekursus. Desuden skal han gennemføre Diplomuddannelsen, hvor der bygges en delingsuddannelse ovenpå med taktik, føring og ledelse på delings- og kompagniniveau komplementeret af strategi og afgangsprojektet.

Jeg glæder mig helt vildt til HO, og jeg forventer et stort arbejdspres. Det bliver også noget grænseoverskridende at gå fra den trygge hverdag og lære at skulle uddelegere opgaverne og skulle turde give ansvaret fra sig og stole på, at medarbejderne kan og vil løse opgaverne på bedst mulige måde.

Alex er færdig til november 2021. Her forventer han at jeg kommer tilbage til bataljonen til en stilling som TMO. Så har han taget hele raketten, og han føler, at han passer ind i ånden ved bataljonen.

I min verden skal officeren kende sin værktøjskasse og have tillid til at medarbejderne løser deres opgaver af egen vilje og lyst. Der har jeg nok et rigtigt ”Y” menneskesyn.
Ledelsesånden ved bataljonen er nok også meget Y, og man har generelt en høj tillid til medarbejderne.

Privat har Alex en kæreste og sammen skal de have familieforøgelse. Kæresten har termin den 30. august.

Infobox
Douglas McGregor opstillede i 1960´erne den såkaldte X-Y teori.

Alle ledere har – bevidst eller ubevidst – en række grundlæggende antagelser om den menneskelige natur. McGregor opdelte disse grundlæggende holdninger efter deres to yderpunkter X og Y.

X lederen mener, at mennesket generelt er medfødt dovent, uden ambitioner eller ønske om ansvar, egoistisk, mangler selvdisciplin, ikke tilhænger af forandringer og sandsynligvis modspiller i det organisatoriske arbejde.

Y lederen mener derimod, at mennesket er mere vækst- og udviklingsorienteret, ikke nødvendigvis uansvarlig, kan lide at arbejde, kan udøve selvledelse og kan identificere sig med de organisatoriske mål.