Transportdelingen er klar

Transportdelingen er samlet og certificeringsøvelsen for 6. Transportgruppe er vel afsluttet. Personellet har en ideel sammensætning med nye og gamle. Vilkårene er dog et stykke fra at være ideelle med parkeringsplads i Ørslev, dog har de fået lidt plads i Grøn Hal, så de kan ”mekke” indendørs.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Sergent Nicolai Winther er bjergningsbefalingsmand og fungerende næstkommanderende i Transportdelingen. Allerede fra første dag efter personeltilpasningen, der trådte i kraft efter nytår, fik han travlt med at samle køretøjerne, der skulle indgå i delingen. De havde været fordelt ved de andre NSE’er. Det drejede sig om i alt 50 køretøjer.

Der var MAN 35, MAN 27,HX, HX BESK, GD 270 og GD 280. Der var påhængsvogne DAPA 20 og EMPL kærre, endelig var der teleskoplæssere let og svær samt trucks og en del mindre køretøjer. De skulle nu overføres i DeMars til Transportdelingen, og de skulle alle efterses for fejl og mangler.

Processen var vigtig at få gennemført hurtigt, for allerede i ugerne 8 og 9 skulle 6. Transportgruppe, der skulle indgå i VJTF NSE’et (3 NSE), certificeres, mens resten af delingen deltog, så alle kunne komme op på beatet. Det var Nicolai, der planlagde og gennemførte hele øvelsen, og det var en opgave, han følte sig godt rustet til at gennemføre.

Jeg kom til bataljonen i 2014 og begyndte i 2 NSE. Jeg elsker mit job og holder meget af at være ude, hvor det sker. Jeg elsker jobbet som fører og at inddrage folkene og se dem udvikle sig. Folk skal være trygge – ikke usikre, og der tænker jeg altid på de svageste, og det er ikke altid pigerne, fortæller Nicolai.

Født på landet
Nicolai er født og opvokset på landet i Bandholm, men tilbragte meget tid hos sine bedsteforældre, som havde en gård ved Vesterborg, der ligger nord for hovedvej 9 ikke langt fra Halsted på Lolland. Her har han siden barnsben været omgivet af køretøjer.

Som alle børn på landet kom jeg hurtigt op på traktorerne for at hjælpe med i marken. Der fik jeg hurtigt flair for at håndtere dem. Samtidig lærte jeg også at reparere og efterse dem. Landmænd vil jo gerne sparre, så de foretrækker at gøre tingene selv, så jeg blev vant til at ”skrue”

En af de unge medarbejdere, der er under Nicolais vinger, er konstabel Lisbeth, der går under øgenavnet ”Kirsten” – eller ”Dieselbaronessen”. Hun er transportmand i 1. Transportgruppe. Hun har også en baggrund som landbo. Hun blev udnævnt til KS i januar 2019 og er i dag transportmand med kørekort B og C, er omskolet til teleskoplæsser let og svær og har truckcertifikat, og så er hun naturligvis uddannet i ADR og har kursus i last og surring.

Jeg har det rigtig godt her. Jeg synes, der er en fed stemning med et godt mix af gamle og nye. Fra jeg var helt lille har jeg altid godt kunnet lide maskiner og har en generel interesse for køretøjer. Det var interessant at være på MASKGRU og få viden om, hvad der inde bagved i maskinen.

Overkonstabel af første grad Johan er meniggruppefører i 2. Transportgruppe. Han er en af de rutinerede i Transportdelingen. Han er født på Vestegnen, men har tilbragt sine unge år i Kalvehave.

Jeg kom til kasernen i 2013 cirka et år før Danilog blev nedlagt. Der begyndte jeg i Transportkompagniet. Jeg har næsten alle stempler på kørekortet undtagen tuktuk og bus. Fra min fortid ved Livgarden kan jeg køre næsten alle panser- og bæltekøretøjer. Desuden er jeg omskolet til alle lastvognstyper, og så er jeg uddannet på ADR, IMDG og RID, så man kan vel godt kalde mig en rutineret transportmand.

Øvelse med dokumenter og kampeksercits
Øvelsen var egentlig to øvelser i en. Dels skulle 6. Transportgruppe certificeres og dels skulle resten af Transportdelingen have en fælles forståelse af alle standarderne. Både Lisbeth og Johan deltog i øvelsen, og de var begge rigtig tilfredse med øvelsen.

Øvelsen var god, fordi vi begyndte på et lavt niveau, hvor alle kunne være med, så vi kunne opbygge fælles standarder. 1 – 3 NSE har naturligvis alle haft forskellige standarder, men det er vigtigt, at vi er enige om procedurerne. Nu er der fælles standarder for os alle sammen, forklarer Johan.

Vi har mange forskellige standarder hos os. Det kan for eksempel være standarder for klar til kamp – FALKUSE. Det er naturligvis en standard, vi kender, men der er forskellige ting, vi skal huske ved de forskellige køretøjstyper. Nogle gange må vi afvige fra standarderne. Det kan være meget situationsbestemt. Det vigtige er bare, at vi har en standard, så alle ved, hvad vi afviger fra, uddyber Lisbeth.

Det var en god proces og meget lærende. Vi er jo mange nye, som gerne vil lære noget og mange rutinerede, som gerne vil lære fra sig. Det betyder, at vi nu har en fælles viden ved 5 NSE, fortæller Johan.

Nicolai havde hands-on ansvaret for certificeringsøvelsen, som fandt sted i ugerne 8 og 9. Den var grundlæggende opbygget af en uge med teori og en uge med praktisk indøvelse og kompetenceopbygning.

Hele delingen deltog i certificeringen, dog var det 6. transportgruppe, der indgår i VJTF sammen med 3 NSE, der var primær øvelsestager. Under certificeringsøvelsen blev 6. Transportgruppe (VJTF) udrustet, så den var tæt på 100 %. De øvrige transportgrupper blev udrustet med øvrige køretøjer.

Uge 8 var teoriugen, hvor vi opbyggede viden og færdigheder, mens uge 9 var øvelse, hvor vi omsatte teorien i praksis og opbyggede kompetencer. Øvelsen begyndte på Vordingborg Kaserne med kolonnekørsel til Kalbyris Øvelsesterræn. Der gennemgik vi forskellige scenarier. Aflæsning og pålæsning i terræn. Forhold overfor fjenden. Opbygning og indretning af vognborg. Desuden havde vi rutinering i dokumenthåndtering, rutinering i kampeksercits, motor O-løb og terrænkørsel.

Fredag i uge 9 var øvelsen slut. 6. Transportgruppe er nu certificeret, og resten af delingen er kommet op på et meget højere niveau. Der er dog stadig nogle smådetaljer, der lige skal på plads.

Øvelsen forløb tilfredsstillende. Nu er hele transportdelingen oppe på et fælles højt niveau, og vi kan se hinanden i øjnene og være stolte. I sidste uge blev vores materiel testet af nogle eksperter fra Forsvarets Hovedværksted. Det var materiel til løft, træk og slæb, der blev kontrolleret – om det kan holde. Lige nu er vi på 70 %, men vi arbejder videre og tilstræber at komme op på 100 %.

Udfordring med P-plads i Ørslev
Det er dog en transportdeling med nogle vanskelige vilkår, der har stor betydning i hverdagen. Garagepladsen er optaget af et modtagecenter for flygtninge, der aldrig kom. I stedet holder køretøjerne på en privat parkeringsplads.

Der mangler lige det sidste ryk, inden Grøn Hal er klar til brug.

Køretøjerne holder ude i Ørslev. Det er en udfordring, for arbejdstiden bliver forlænget. Vi begynder jo med et B eftersyn på de køretøjer, vi skal bruge for at komme derud. Derefter skal vi ud til parkeringsområdet. Så skal vi igen foretage B eftersyn, inden vi kan komme i gang. Det er rigtig meget spildtid, fortæller Nicolai.

Den er helt gal, hvis vi skal gennemføre det store eftersyn 1 – 4. Så begynder vi altid med rengøring på grund af fugt og mug. Heldigvis har vi nu fået et lille område i Grøn Hal. Der har vi brugt nogle uger for at gøre den egnet til garage, som vi kan bruge til vedligeholdelse, eftersyn og småreparationer, men vi skal jo stadig hente køretøjerne i Ørslev.

Vi er næsten ved at være færdige i Grøn Hal. Nu holder vi lige en lille pause, hvor vi gør noget andet, inden vi fortsætter med det sidste, så det bliver helt perfekt. Men det er lidt frustrerende at gå og kigge på vores store overdækkede parkeringsplads, som vi ikke må bruge, siger Nicolai.

En sammensat enhed, der rykker
Hverdagen er ved at indfinde sig i Transportdelingen. Kapaciteterne kan bookes i eMTEP og opgaverne er ved at løbe ind.

I øjeblikket har vi mange reelfaglige transportopgaver. Vi er jo the go-to-guy, når man har anmodninger om transport. Blandt de store opgaver er at støtte Engage koncerten, der skal afholdes på Refshaleøen den 25. maj. Desuden har vi en opgave om transportstøtte til Nilmegenmarchen, der afholdes i Holland til juli.

Selvom Transportdelingen er sammensat af personel fra NSE’erne, og vilkårene kan være lidt bøvlede med de manglende garager og parkeringspladsen i Ørslev, er der en god stemning i delingen. Det siger både Lisbeth og Johan.

Det har været rigtig fint at komme hertil fra HRU’en. Vi lærte jo en del under uddannelsen, men det er virkelig lærerigt at se, hvordan tingene bliver gjort ”i den virkelige verden”, fortæller Lisbeth.

Det har været en stor fornøjelse at komme hertil og have Nicolai som leder. Han kender jo mange af os i forvejen, og han kender sit stof. Man kan altid gå til ham, hvis man har et problem. Og så er han med os, når vi er ude på opgave eller i felten. Det har han fået meget respekt for, siger Johan.

Den sammensatte enhed skal nu rystes sammen for alvor. Den 18. maj skal hele delingen med til Nordic Race i Strandparken. Det du’er. Det er nice!