Hærbefalingsmanden på besøg

Hærbefalingsmanden, chefsergent Henning Bæk, var meget tilfreds med de indtryk, han fik under dagens besøg ved 4. Nationale Støttebataljon.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Tirsdag den 23. april aflagde hærbefalingsmanden, chefsergent Henning Bæk, et tjenestestedsbesøg ved 4 NSBTN.

Årsagen til mit besøg er at få et opdateret indtryk af tilstanden ved Hærens enheder for efterfølgende at kunne rådgive Hærchefen. Indtrykkene henter jeg ved en dialog med kompagnibefalingsmanden, befalingsmændene og de værnepligtige.

Vi lægger stor vægt på, at vi taler ordentligt til hinanden pointerede kompagnibefalingsmand, SSG Henrik Schmidt til CSG Henning Bæk.

Det overordnede indtryk af enheden får hærbefalingsmanden ved samtaler dels med bataljonschefen og dels med kompagnibefalingsmanden. Derefter går han i dybden under samtaler med befalingsmændene og de værnepligtige.

CSG Henning Bæk tog sig god tid til at diskutere uddannelsesplaner.

De ting jeg lægger vægt på er sergenternes uddannelse og hvordan STUF’en er at arbejde med. Det jeg lægger meget stor vægt på er omgangstonen ved enheden. Der mærker jeg efter, hvordan stemningen er.

De samtaler jeg har med de værnepligtige skal afdække, hvorfor de valgte Hæren og lidt om deres fremtidsplaner. Vil de kun være hos os i fire måneder eller ser de en karriere for sig enten som sergent eller som officer.

Det var 5. Nationale Støtteelement, der lagde ryg til besøget, som begyndte med stueeftersyn. Her havde hærbefalingsmanden mulighed for at se indkvarteringen for de værnepligtige.

De værnepligtige talte frit med CSG Henning Bæk både om tjenesten og aflønningen.

Bygningerne her er i rigtig fin vedligeholdelsesstand og de værnepligtige har superfine forhold både på stuerne og i baderummene. Samtidig må jeg også sige, at Hæren er sindssyg glad for, at der er kaserner på Sjælland, og så kan jeg se, at der er plads til en del flere værnepligtige hos jer.

Hærbefalingsmanden fulgte de værnepligtige under dagens uddannelse, som begyndte på forhindringsbanen. Det er samtidig et fokuspunkt for Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, der vil belyse antallet af arbejdsskader hos de værnepligtige på forhindringsbanerne. Derefter overværede han CBRN uddannelsen, som foregik i gaskammeret.

Alt i alt var hærbefalingsmanden meget tilfreds med de ting han så og hørte under besøget. Efter dagens besøg fortsætter hærbefalingsmanden sin rundrejse til alle landets enheder, hvor der bliver gennemført Hærens Basis uddannelse.