TERM – Et uforudsigeligt job

Arbejdet i TERM er komplekst og videnstungt. Her skal man beherske planlægning, farlig gods regler til vands, til lands og i luften. Man skal vide alt om pakning og surring og kunne udfylde dokumenter korrekt. Alt det skal man kunne med smil på læben.

Tekst og foto: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Øvelse Allied Spirit, Hohenfels: Sergent Sanfilippo er TERM befalingsmand. Han har lang erfaring med TERM virket efter flere udsendelser som TERM hjælper. Nu har han fået jobbet som TERM befalingsmand ved 3 NSE og er en måned gammel i jobbet. Men han føler sig godt rustet til jobbet, for han har prøvet det meste, og han har en god ide om, hvordan man får succes i jobbet.

Som TERM medarbejder skal man være forudseende og omstillingsparat. Det fede ved jobbet er, at der hele tiden er nye måder at løse opgaverne på ud fra de samme principper, og så er det et meget selvstændigt job med rigtig stort ansvar.

FARGO er vores speciale
De tungeste regler er farlig gods reglerne, som er opdelt i fire forskellige transportformer. ADR, IMDG, IATA og RID. Det er TERM folkenes speciale, og for Sanfilippo er det er her, de tjener deres penge.

ADR er de sikkerhedsreglerne for vejtransport. Når vi går til IMDG, som er reglerne ved søtransport, bliver det hele lidt mere skærpet. Der er regler om, hvad man kan transportere sammen, og der er visse ting, der skal være adskilt. IATA er sikkerhedsreglerne ved flytransport. De er de mest restriktive. Det gælder både for farlig gods og reglerne for transport af køretøjer og containere. Her skal man kende målene og vægten på dem, så loadmasteren ved, hvor han kan placere dem i flyet. Det er vigtigt, at vide, så han kan udregne balancepunktet. Endelig er der RID, som er reglerne ved jernbanetransport.


Det er alle medarbejdere i TERM, der skal kunne det – både høj som lav. Det er vores speciale. For eksempel skal vi kunne sende “pakke og støttehold” til enhederne, vi skal støtte, for at vejlede dem i, hvordan man pakker og surrer. Det er vigtigt for os, at det bliver gjort rigtigt, for det er os, der står som afsendere af tingene og dermed har ansvaret.

Forberedelse i god tid betaler sig altid
Forberedelserne begyndte for tre måneder før øvelsen. I den periode har TERM haft travlt med pakning og kontrol. Desuden skulle der søges om diplomatiske tilladelser til at køre i Tyskland.

Man skal tænke på, at lige så snart der kommer en container på en lastbil, så overskrider den profilerne. Det betyder, at vi skal angive den præcise rute og angive præcise oplysninger om vogntogets højde, længde, bredde og akseltryk. Så tager vi udgangspunkt i det tungeste vogntog og ganger ud på alle. Der er lange deadlines på ansøgningerne. For eksempel skal man søge 25 arbejdsdage inden transportens gennemførelse til Tyskland. Det er tæt på 1 ½ måned.

Planlægning er en vigtig del af arbejdet i TERM. Der bliver oftest arbejdet med tre M’er , for der er altid flaskehalse og problemer ved den enkelte løsning. Så bliver man nødt til at vælge den med færrest problemer, men alligevel skal man være klar til at arbejde efter en ny plan.

I TERM virket er det vigtigt at være i god tid, for der kan altid opstå uforudsete hændelser. For et par dage siden var der to fra Livgarden, der skulle på sygehuset. De skulle have eskorte, så var de to mand ude af ligningen. Det kan også være gæster med fly, der er forsinkede. Det er bare vigtigt at forstå, at lige så snart, der er mennesker involveret i planer, kan ting gå galt. Men det skal man bare tage med et smil på læben.

Planlægningen af redeployeringen er i fuld gang. Der har været god koordination med JMTO og de diplomatiske tilladelser er ved at være i hus. Hjemtransporten sker den 17. april for hovedstyrken, og her må der ikke gå noget galt, for lastbiler må ikke køre i Tyskland på helligdage og torsdag den 18. april er det Gründonnerstag (Skærtorsdag).