Ikke to dage er ens ved depotet

Depotet er krumtappen i NSE’et. Her bliver den støttede enheds reservebeholdning opbevaret. Arbejdet i depotet kræver nogle ganske særlige specialister med nogle bestemte personlige egenskaber, så man kan være sikker på, at beholdningen altid er afstemt.

Tekst og billeder: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Øvelse Allied Spirit, Hohenfels: Overkonstabel Benson er depothjælper. Det er hende, der sørger for, at soldaterne i boxen får deres materiel, mundering, ammunition og alle de andre forsyninger, de har behov for.

Mit job går ud på at finde varerne i containerne. Det gør jeg ud fra ¨plukkelister”, der er udskrevet fra SAP. Ude ved soldaterne bruger de HTK systemet til at gennemføre deres bestillingerne. De sender dem som sms til brigadens S4, som fører det ind i SAP og sender det til NSE’et.


Ud fra bestillingerne plukker jeg tingene i containeren og pakker det i collikasser. En til hver enhed. Hvis der er ting, vi mangler, er der to muligheder. Enten gennemfører indkøberen en rekvisition til Danmark, eller han kan skaffe det ved lokalindkøb. Når collikasserne er pakket for eksempel med ammunition skal dokumentarbejdet gennemføres ud fra FARGO reglerne. Vi kører altid med fuld ADR, for godset skal via tyske landeveje til Grafenwöhr og derfra ind på øvelsesterrænet. Så er vi sikre på, at reglerne er overholdt.

En gang i døgnet ankommer det tyske transportkompagni til NSE’et. Det er den deadline Benson arbejder efter. Her skal collikasserne være pakket og klar til transport. Det er hendes job at køre collikaserne ud til lastbilen.

Når transporten kommer, skal jeg så læsse lastbilen. Det sker med en Manitou. Desuden er jeg omskolet til MAN HX, MAN 27 og telelæsser svær.

En vigtig del af arbejdet ved depotet er også mønstringen eller optællingen af beholdningen. Det er et vigtigt arbejde, så man altid er sikker på, at den fysiske beholdning stemmer overens med SAP.

Det er vigtigt at vide, hvor meget vi har på depotet. Hvis der for eksempel er en genstand, vi kun har en af, skal vi jo vide, om vi har den. SAP er ret smart, for den tæller selv ned i beholdningen, når der bliver plukket fra den. Når vi når minimumsbeholdningen gennemfører SAP automatisk en genbestilling. Den kan så defineres forskeligt alt efter vilkårene på kamppladsen.

Når der kommer nye varer til depotet, skal man også være sikker på, at det antal, der er bestilt, også svarer til det antal, der er i kassen.

Når vi modtager gods, lægger vi tingene på udpakkebordet. Så er det nemt at tælle og holde det op mod følgesedlen. Derefter bliver det lagt i hylder og skuffer.

Arbejdet ved depotet varierer meget og er helt afhængigt af de bestillinger, der kommer fra de kæmpende enheder. Der er det krigens vilkår, der bestemmer mængden af forsyninger, der skal genbestilles.

Der er meget at se til hele tiden. Der er ikke to dage, der er ens. Det gør også, at tiden går hurtigere. Når du arbejder på et depot, er det også vigtigt, at man hele tiden ordner, og får det til at se pænt ud. Derfor er det vigtigt, at man har et godt forhold til struktur og nøjagtighed.

Benson er rigtig glad for at arbejde på depotet. Der er en god humor, og de har det godt socialt. Halvvejs gennem øvelsen er de inde i driftsfasen. Næste store opgave er nedpakning af depotet, så det er klar til hjemtransport den 17. april sammen med hovedstyrken.