3 NSE i Hohenfels med ny delingsfører.

Premierløjtnant Mikkel er nytilgået delingsfører ved 3 NSE. Han er kommet direkte fra Officersskolen og våbenkursus, inden han fik overdraget opgaven med at føre NSE’et til Hohenfels. Det har været en periode med en stejl indlæringskurve.

Tekst og foto: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Øvelse Allied Spirit, Hohenfels: I perioden fra den 29. marts til den 17. april støtter 3 NSE 2/I Den Kongelige Livgarde og stabskompagniet på i alt cirka 220 mand. De deltager sammen med cirka 5.650 andre soldater i øvelse Allied Spirit, som foregår i boxen.

Infoboks
Boxen er den del af øvelsesterrænet, hvor selve øvelsen foregår. Øvelsestagerne, som blandt andet er 2/I LG, skal blive inde i boxen under hele øvelsen lige til Endex uden indblanden udefra. 3 NSE ligger uden for boxen. Den eneste kontakt, der er mellem øvelsestagerne og 3 NSE er SAP forbindelsen mellem brigaden og NSE’et og det tyske transportkompagni, der henter og bringer forsyninger.

Her øver de interoperabilitet og samarbejde i en taktisk ramme på det 160 km2 store øvelsesterræn Hohenfels 180 kilometer nord for München. 3 NSE deltager med 23 mand. Desuden er der 3 echelon fra Den Kongelige Livgarde plus CIS og sanitet. I alt er det 34 mand. Det er Mikkels ilddåb på den internationale scene.

Vores opgave er at levere en smidig og gnidningsfri støtte til 2/I Den Kongelige Livgarde, som er indsat under øvelsen. Samtidig er det min første erfaring på en international øvelse.

Der er rundt regnet 15 forskellige nationer, der deltager i øvelsen, men 3 NSE’s direkte samarbejdspartnere er tyskerne, amerikanerne og englænderne. De har alle meget forskellige kulturer.

Der er meget forskellige mødekulturer, forskellige opfattelse af mødedisciplin og loyalitet til samarbejdspartnere og meget forskellig opfattelse af hierarki. Og så er der hele sprogudfordringen.

Nu halvvejs inde i øvelsen er NSE’et gået ind i driftsfasen. Det giver lidt mere ro end de første par dage, der var noget hektiske. Der skulle man både bygge NSE’et op og samtidig levere støtten til 2/I LG.

En gang dagligt leverer vi gods til 2/I LG via det tyske transportkompagni. Hver aften får vi bestillinger fra 2/I LG, så plukker depotet varerne og gør dem klar til afhentning næste morgen. Den største opgave lige nu er redeployeringen, hvor vi er i færd med at udarbejde dokumenterne, bestille færge og koordinere med JMTO.

Der blev trykket på speederen fra dag 1
Mikkel blev ansat den 25. februar som delingsfører ved 3 NSE. Der havde han lige afsluttet sit våbenkursus efter udnævnelsen fra HO. Det var her, han fattede interesse for at arbejde med operativ logistik. Et fag, der ligger et stykke væk fra hans bachelor i marketing og kommunikation.

Det, der fangede min interesse, var kombinationen af kompleksitet og samarbejdet på tværs af nationer. Desuden har 4 NSBTN et ry på HO for at være en god arbejdsplads. Det er noget, jeg klart kan bekræfte efter at have arbejdet med folkene her i 3 NSE. De er både dygtige og behagelige mennesker.

Mikkel kom noget hurtigt ind i opgaverne, men der var dog tid til en god introduktion både til 3 NSE og til øvelse Allied Spirit.

Det drejede sig meget for mig om at lytte og forstå og tilegne mig den viden, jeg blev præsenteret for. Det var en god proces, men det er også virkelig kompetente folk, der ved hvad de snakker om. Man skal ikke være bange for at lære nyt og tage beslutningerne på baggrund af eksperternes input.

Jeg har haft en virkelig stejl indlæringskurve, men det sætter jeg også stor pris på, for de erfaringer jeg har fået her under øvelsen, har jeg ikke kunnet læse mig til. Samtidig har jeg fået et stort ansvar fra starten, men jeg er blevet godt støttet af alle omkring mig.

Mikkel har fået indfriet sit ønske om det internationale samarbejde på tværs af nationer. Trods sin korte erfaring har han ingen grund til at skamme sig.

Når jeg ser os i det internationale samarbejde, er vi bestemt ikke bagefter. Og når jeg deltager i log-møder, kan jeg stole på alle de informationer, jeg har fået fra mine folk. Jeg føler mig virkelig godt klædt på og er stolt af den tillid, jeg får fra 3 NSE.

Mikkels store opgave frem til den 17. april er udarbejdelse af befalingen for redeployeringen, som han udgiver på fredag. Derefter skal han blot sikre sig, at det hele forløber som det skal, så alle kan komme hjem og fejre Påske.