Ny leder for INTOPS og RES elementet

Kaptajn Paasch er tiltrådt som ny leder for INTOPS og reserveelementet. Han skal anvende sin store erfaring fra INTOPS til gavn for de næste mange hold, der skal udsendes. Desuden skal han sikre, at bataljonens reserve får de bedste vilkår.

Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Mandag den 11. marts tiltrådte Paasch som leder for seniorsergent Mads Illum og OKS-1 Stefanie Christensen i det vi kender som INTOPS og reserveelementet. Sammen er de teamet, som skal lave et godt grundlag for opstilling af enheder til udsendelse i internationale operationer for 4 Nationale Støttebataljon. Det er et job, som passer Paasch ganske glimrende.

Her kan jeg anvende min erfaring fra missionerne til gavn for mine kolleger, som skal udsendes i missionerne. Og så skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg har behov for at få points i bogen på hjemmefronten efter en periode som CH 2 NSE under VJTF beredskab og som CH NSE OIR hold 8, hvorfra jeg netop er vendt hjem.

Elementet er reach back i 1½ år
Jobbet som leder for INTOPS og reserveelementet er et job for praktikeren. Der er mange detaljer og parallelle forløb, der skal passe sammen.

I praksis betyder det, at vi skal koordinere med 2 Brigade, Hærkommandoen og Trænregimentet samt en del andre myndigheder for at skaffe de oplysninger, som chef og NK for enhederne har behov for til planlægning af den resterende opstilling inden udsendelse.

Desuden støtter vi med at skaffe instruktører, booke kurser og lokaler til de opstillende enheder. Faktisk er vi til støtte for enhederne i hele perioden både før og under resterende opstilling, under udsendelsen til missionen, hjemsendelsen og helt frem til 7 måneders arrangementet efter missionen. Alt i alt har vi kontakt med enhederne i op til 1½ år. I hele den periode er vi reach back for enhederne.

Inden enhederne bliver udsendt skal de certificeres, så bataljonen har et godt indtryk af, at de er i stand til at løse opgaverne i missionen. Det sker under MAPEX og MRX øvelserne.

Det er øvelser vi planlægger i samarbejde med det hold, der lige er vendt hjem fra missionen. På den måde får holdene et ret klar billede af de forhold og vilkår, der rammer dem, når de står i lejren.

Sekretariat for Reserven
Paasch har desuden en vigtig rolle som ”sekretariatsleder” til støtte for Reserven med kurser og efteruddannelse.

Vores opgave er at gøre det nemt at være i reserven ved 4 NSBTN. Vi er Point of Contact mellem Reserven og enhederne, der skal anvende Reserven og så har vi også en fast plads ved U-møderne, så vi sikrer os, at enhederne er opmærksomme på, at de skal indtænke anvendelsen af reserven i deres aktiviteter. Endelig støtter vi også Reserven med arbejdstidsopgørelser, inden de bliver sendt til tastning i GSE’et.

Alt i alt føler jeg mig godt tilpas som nytiltrådt elementleder her. For det har været ualmindelig nemt at overtage efter Figgé samtidig er Mads og Stef rigtig gode medarbejdere.

Tre udsendelser
Paasch’s militære karriere begyndte ved Den Kongelige Livgarde på hold NOV 1999. Efter et lille års tid med vagttjeneste blev han hjemsendt og fordrev tiden som post i hjemegnen i Vendsyssel. Her spekulerede han over, hvad han dog skulle blive, når han blev stor.

Jeg besluttede mig til, at det der Forsvar egentlig var en god mulighed og blev indrulleret ved Artilleriet i 2003. Efter sergentskolen blev jeg NK DEL og OBBM et års tid, inden jeg blev optaget på HO hold Bennike i 2005. Færdig i 2008, hvor jeg kom til Danilog som HBU DF – siden HRU i 2009, som endte med en udsendelse til ISAF hold 9 som terminalofficer i Kabul.

Retur til Danmark i 2010, hvor Paasch efter et år ved MOVCON igen gik til HRU og blev udsendt til ISAF hold 14 som NK NSE i Camp Bastion. Derefter VUT I i 2014, fungerende CH 5 NSE, CH 2 NSE (VJTF), inden udsendelsen med 2 NSE OIR hold 8 – og så er ringen sluttet.

Privat er Paasch gift med Merete, som på hjemmefronten kalder Paasch ved sit fornavn. De bor i Næstved og sammen har de to børn – en pige på 3½ år og en dreng på 1 år.

Paaschs næste opgave er planlægningen af MAPEX samt MRX for OIR hold 10 og RS hold 11.