Dementi – Stramning af beklædningsbestemmelserne – Aprilsnar.

Nyheden om, at der fra dags dato er det ikke længere tilladt at bære selvindkøbt mundering ved 4 NSBTN er en aprilsnar. Alle, der er nævnt i artiklen, har indvilliget at deltage i spøgen.

Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Meddelelsen blev overgivet af bataljonsbefalingsmanden, seniorsergent Jesper Erbs, til det samlede personel, der var antrådt til morgenappel ved 4. Nationale Støttebataljon.

Den militære anstand ved bataljonen bliver fra i morgen genstand for mit fulde fokus. Jeg vil derfor kun se soldater ved bataljonen, der er iklædt den udleverede mundering. Det gælder yder- og mellemmundering, samt den del af indermunderingen, der er synlig. Min bestemmelse bygger på en dispensation fra VFK-BST H. 312-011 og er gældende fra i morgen tidlig den 2. april. Vi skal tilbage til basics, sagde Jesper Erbs.

Chefen for 4 NSBTN, major Christian Nielsen, er helt på linje med sin bataljonsbefalingsmand.

Jeg bakker fuldt og helt op om bataljonsbefalingsmanden. Den linje, han lægger, er helt i tråd med min opfattelse om den militære anstand, som jeg lægger rigtig stor vægt på bliver udført her ved bataljonen, uddyber chefen.

Jesper Erbs har adresseret problemstillingen om beklædningen ved bataljonen med trænbefalingsmanden, chefsergent Johnny Nielsen. Det glæder ham, at der nu endeligt bliver taget hånd om forholdet, så trænregimentets satellitbataljon endelig kan finde ind til de fællesværdier, man har i Aalborg.

Det passer rigtig fint, at Jesper fokuserer på den militære anstand ved bataljonen. Jeg har også kunnet konstatere ved mine jævnlige besøg, at der har været et issue om, hvad man må eller ikke må bære i den daglige tjeneste. Det har jeg kunnet konstatere både herhjemme og under øvelser. Jeg hilser de skærpede krav meget velkommen, siger Johnny Nielsen.

Det er især beklædningsgenstande som den arktiske jakke, men også andre – nice to have – munderingsgenstande, som kan købes på nettet og andre steder. Jesper Erbs har fokus på området i det næste halve år, og vil herefter vurdere om der derefter er indtrådt en normaltilstand og at personellet har opnået den militære anstand han ønsker.