5 NSE

Transportdelingen er klar

Transportdelingen er samlet og certificeringsøvelsen for 6. Transportgruppe er vel afsluttet. Personellet har en ideel sammensætning med nye og gamle. Vilkårene er dog et stykke fra at være ideelle med parkeringsplads i Ørslev, dog har […]

5 NSE

Hærbefalingsmanden på besøg

Hærbefalingsmanden, chefsergent Henning Bæk, var meget tilfreds med de indtryk, han fik under dagens besøg ved 4. Nationale Støttebataljon. Tekst og fotos: kaptajn Niels Brandt, presseofficer Tirsdag den 23. april aflagde hærbefalingsmanden, chefsergent Henning Bæk, […]

3 NSE

Ikke to dage er ens ved depotet

Depotet er krumtappen i NSE’et. Her bliver den støttede enheds reservebeholdning opbevaret. Arbejdet i depotet kræver nogle ganske særlige specialister med nogle bestemte personlige egenskaber, så man kan være sikker på, at beholdningen altid er […]

3 NSE

TERM – Et uforudsigeligt job

Arbejdet i TERM er komplekst og videnstungt. Her skal man beherske planlægning, farlig gods regler til vands, til lands og i luften. Man skal vide alt om pakning og surring og kunne udfylde dokumenter korrekt. […]

3 NSE

3 NSE i Hohenfels med ny delingsfører.

Premierløjtnant Mikkel er nytilgået delingsfører ved 3 NSE. Han er kommet direkte fra Officersskolen og våbenkursus, inden han fik overdraget opgaven med at føre NSE’et til Hohenfels. Det har været en periode med en stejl […]

4 NSBTN

Ny leder for INTOPS og RES elementet

Kaptajn Paasch er tiltrådt som ny leder for INTOPS og reserveelementet. Han skal anvende sin store erfaring fra INTOPS til gavn for de næste mange hold, der skal udsendes. Desuden skal han sikre, at bataljonens […]