Tak for godt samarbejde!

Efter tre år og tre måneder i stolen som chef for 4. Nationale Støttebataljon forlader jeg nu den bedste stilling, jeg nogensinde har haft. I hele perioden har jeg i den grad nydt samarbejdet med både de fast tjenestegørende og reserven, det konstruktive modspil, det gode sammenhold og det altid gode humør.

4 NSBTN er en travl bataljon, men her skal ”travl” defineres. Bataljonen har rigtig mange opgaver. Det er opgaver med høj kompleksitet og et højt sværhedsniveau. Det placerer bataljonen i en position uden nogen foran sig, og til siderne.

Den bataljon, jeg forlader, er i konstant forandring, men de skiftende vilkår og opgaver til trods er den godt på vej ind i forliget. Det er ikke mindst major Christian Nielsens fortjeneste, som i sin periode som fungerende chef har leveret et fantastisk stykke arbejde.

Det største læringspunkt, jeg har haft i mine godt tre år som chef, har været at lytte til medarbejderne. Der har jeg konstateret, at I ofte kommer med ting, som jeg ikke selv har tænkt på. Det er det, der giver added value både for mig og i særdeleshed for jer selv.

På mandag skifter jeg til en stilling som chef for værnepligts- og rekrutteringsafdelingen ved Forsvarets Personalestyrelse, men derfor vil jeg aldrig slippe 4. Nationale Støttebataljon. I mit nye job vil jeg anvende rigtig mange af de erfaringer, jeg har erhvervet mig ved 4 NSBTN.

Rekruttering er et fælles ansvar. Derfor vil jeg i mit nye job arbejde for en endnu tættere sammenhæng mellem Forsvarets Personalestyrelse og de operative enheder. Det betyder, at vi i langt større omfang vil benytte os af de ildsjæle, der går ved enhederne til at rekruttere til forsvaret.

I får nu en ny chef. Når en gammel medarbejder forlader enheden, kommer der altid en ny til. Oberstløjtnant Henrik Søbakke Fischer er født logistiker, som jeg kender fra min tid i Sjællandske Trænregiment i Farum. Henrik er en meget dygtig officer og en supergod kollega. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at bataljonen kommer til at trives under hans lederskab. Tag godt imod ham, som I tog godt imod mig.

Tak for et godt samarbejde og tak for kampen.

Til opgaven er løst.

Peter Gutfeld er i dag på vej til den franske ambassade, hvor han skal tildeles den franske madalje ”Médaille de la Defence Nationale” i sølv. Den får han til erstatning for den medalje han allerede har modtaget i bronze.

Peter begynder i sin nye stilling mandag den 4. marts. Hans første opgave bliver at arbejde med en forligsopgave F 24 og en gentænkning af Soldatens Dag.