Elon belønnet for god idé

En god ide og løsningen på et aktuelt problem gav en kontant belønning til Elon og to kolleger. Se video af opfindelsen i bunden af artiklen.

Tekst: kaptajn Niels Brandt

Kilde: Forsvarsinfo
Billeder: Simon Elbeck

Det har været dyrere end beregnet at anvende dronen, PUMA, i Irak. Ved at ændre landingsbanen er det nu blevet langt billigere. Det problem blev løst af OS Elon og to kolleger med en god ide og initiativ.

Den danske drone, Puma, er designet til at skulle lande på jorden. Det fungerer fint i Danmark, hvor man kan lande på marker og græsplæner.
Missionsområdet i Irak er ikke fyldt med grønne bløde marker. Her er jorden hård som beton og fyldt med sten. Derfor blev dronen markant mere slidt end forventet.

Løsningen blev at erstatte den betonhårde jord med et landingsnet lavet af fiskesnører. På den måde kommer dronen ikke længere i berøring med jorden, men skal blot hentes ud af nettet efter en blød landing. Nu bruger man ikke længere én fuselage hver anden uge men i stedet én hver 5. uge. Den løsning sparer penge og deres chef på Al Asad Airbase, oberstløjtnant Kenneth Strøm, har heller ikke været sen til at anerkende de tre medarbejdere.

De tre medarbejdere har ud eget af initiativ set et behov for at optimere landingsforholdene for UAS’en. Endvidere har de selv fundet de nødvendige, robuste materieller, der skulle til for at understøtte konstruktionen og for det meste anvendt afhændet materiel, siger, Kenneth Strøm.

Under opførelsen af landingspladsen har de løbende justeret konstruktionen, så den blev optimeret bedst muligt for at give mindst mulig skade på PUMA’en under landingerne.

Diplom, anerkendelse og en kontant belønning blev overrakt af chefen for Hærkommandoen, generalmajor Kenneth Pedersen.

Hæren sætter pris på initiativ. Og dette er et skoleeksempel på initiativ og innovation til forbedringer og effektiviseringer. I har brugt tid og hjernekraft på at tænke ud af boksen og løse et problem,” sagde Kenneth Pedersen.

Udviklingen af landingsnettet giver Forsvaret en millionbesparelse hvert år.

Se landingsbanen her…