Kaptajn Nicki Holm Juul Jensen har sidste arbejdsdag i dag.

Under den første fællesappel for bataljonen her til morgen blev Nicki kaldt frem af bataljonschefen, major Christian Nielsen. Her fik han overrakt bataljonens skjold for veludført tjeneste ved bataljonen.

Indstilling af KN Nicki Holm Juul Jensen til BTN skjold

Nicki har forrettet tjeneste i Vordingborg siden sommeren 2005 kun afbrudt af diverse ophold på sergent-, officersskolen og diverse videreuddannelser. Nicki har med dette afsæt, samt fire udsendelser i rammen af NSE, en bred erfaring indenfor den operative logistik.
Herudover er Nicki en meget afholdt kollega, der er kendetegnet ved at være analytisk stærk, skarp i sin kommunikation og god til at have med mennesker at gøre. Det er med de bedste anbefalinger, at jeg sender Nicki videre til Forsvarskommandoen.
Nicki: Der påhviler dig en stor opgave med at holde fanen højt i forhold til den operative logistik ved den fineste af forsvarets myndigheder. Du ønskes endvidere alt held og lykke på din færd.

Nicki har fået en stilling ved Forsvarskommandoen og skal nu til at arbejde med planlægningen af forsvarets organisation og kapaciteter i rammen af det nye forsvarsforlig. Indledningsvist mener Nicki dog selv, at han får en mere ydmyg rolle.

Jeg tænker, at jeg bliver sat til at lave rigtig meget kaffe i begyndelsen, inden de tør give mig de store opgaver, siger Nicki med sit kendte smil.

De 14 år Nicki har tilbragt på Vordingborg, afbrudt af et væld af øvelser og sine udsendelser, er en tid han ser tilbage på med vemod og stolthed.

Jeg har været utrolig glad for at arbejde ved bataljonen og især sammen med alle de gode kolleger. 4. Nationale Støttebataljon er en attraktiv arbejdsplads og en enhed som har en udsøgt evne til altid at løse opgaverne med færrest mulige ressourcer, som kun kan afføde den dybeste respekt. Bataljonen er helt sikkert et sted, hvor jeg gerne vil arbejde igen på sigt, afslutter Nicki.

Allerede fra i morgen begynder Nicki på sin nye arbejdsplads på Holmens Kanal.