Bataljonschefens forlængede arm

Siden årsskiftet har SSG Jesper Erbs været 4 NSBTN bataljonsbefalingsmand. Det er en opgave, han tager meget alvorligt. Trods alvoren er der dog ingen tvivl om, at man trygt kan gå til ham med spørgsmål og råd.

Tekst: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer

Den 7. januar blev Jesper Erbs officielt indsat i stillingen som bataljonsbefalingsmand ved 4 NSBTN ved en ceremoni ved Trænregimentet. Allerede næste morgen kunne man finde Jesper Erbs i sit kontor lige ved siden af chefens, hvor han fordybede sig i opgaverne. Det er dog ikke der, man altid vil kunne finde ham i fremtiden. Hans plads er også hos mandskabet og kollegerne i underafdelingerne, hvor han skal arbejde på at styrke sammenhængskraften.

Med mig har BTNCH fået en befalingsmand, der kan kommunikere direkte ud i geleddet, og det er også i geleddet, jeg skal have en effekt. Her kan jeg tale direkte med soldaterne og befalingsmændene og bringe deres budskaber med tilbage til chefen, uden at man skal se mig som en talsmand. Her er det vigtigt at forstå, at jeg er bataljonschefens mand. Talsmanden er mandskabets mand, siger Jesper.

Jesper kommunikerer frit på alle niveauer, og har som oftest en mening om alting. De foretrukne emner er faglighed og god føring og god mandskabsbehandling.

Et stærkt og ubrydeligt sammenhold
Jesper Erbs indgår sammen med bataljonschefen, major Christian Nielsen, i bataljonens command team, hvor Jesper er chefens garant for enhedernes moral, disciplin og uddannelsesniveau både for enkeltmand, grupper og sektioner. Sammen lægger de en strategi for Jespers virke i en defineret periode. Jespers store fokusområde nu er at styrke sammenhængskraften.


Jeg er BTNCH rådgiver for M 100 og M 200 niveauet. I øjeblikket er det især M 200 niveauet, hvor jeg har mit fokus, for et af mine mål er, at bataljonen skal have styrket sammenhængskraften hos netop befalingsmandskorpset. 4 NSBTN er en helt speciel enhed i Forsvaret, for der er ingen, der kan det, vi gør til dagligt. Derfor er det vigtigt, at vi har en fælles opfattelse af, hvordan vi gør tingene, forklarer Jesper.

Jeg vil næsten gå så vidt og sige, at vi skal have et ubrydeligt sammenhold og være helt enige om, hvordan vi gør tingene. Det er især vigtigt, når vi efter det nye forlig, skal uddanne os selv. For eksempel skal vi være i stand til at udsende forsyningsbefalingsmænd til flere missioner og være helt sikre på, at de arbejder ud fra samme principper og har den samme indstilling til, hvordan vi løser opgaverne, uddyber Jesper.

Ingen uddannelse uden kontrol
I det daglige vil Jesper Erbs også være at finde ved underafdelingerne. Han vil overvære undervisning, uddannelse og førervirke og kontrollere, at alle arbejder i chefens ånd. For Jesper Erbs er kontrol en positiv ting.


Kontrol er en af mine kæpheste, og for mig betyder det, at man tager vare på sit mandskab. Her er det vigtigt, at fører og mandskab er helt enige om, hvilket uddannelsesniveau man skal være på. Det bør jo ikke komme som nogen overraskelse, hvis man ikke er der, hvor man skal være. Her er det, at uddannelse og kontrol hænger meget tæt sammen ud fra princippet – ingen uddannelse uden kontrol, og ingen kontrol uden uddannelse, siger Jesper.

Vær ærlig og få hjælp
Opgaven er defineret i mission command, som bliver et stærkt værktøj, når kontrollen skal udføres til alles tilfredshed. Her bliver opgaven defineret, der er sat tilstrækkeligt vide rammer til at løse opgaven, og der er sat en skarp deadline til, hvornår opgaven skal være løst. Ved 4 NSBTN er der samtidig en ånd, der tillader, at medarbejderne kan løse deres opgaver selvstændigt med en klart defineret reach-back til føreren, hvis der er behov for hjælp.


Det er vigtigt for mig, at man er ærlig, når man har brug for hjælp. Personligt foretrækker jeg, at opgaverne bliver løst 100 %. Hvis jeg har fem opgaver, som kun kan løse til 80 %, så prioriterer jeg, så jeg måske kun løser tre opgaver her og nu, men til gengæld til 100 %. Den prioritering tager jeg sammen med chefen. Det samme, forventer jeg, sker ude i geleddet. Husk, hvis du ikke har tid til at løse opgaven, så sig det. Det er din pligt, forklarer Jesper og fortsætter.


Når prioriteringen sker i geleddet skal man også tænke på, at den skal ske ud fra princippet om Respondeat Superior (latin) – eller arbejdsgiveransvar. Det er et juridisk ansvar, som vi rigtig ofte omgiver os med. Især på farligt gods området. Her er det vigtigt, at vi gør tingene 100 % – ellers sender vi regningen for vores fejltagelser direkte i armene på cheferne, siger Jesper.

Jespers fokusområder og kæpheste hænger til skue for ham selv og alle der besøger ham. De sætter retningen for hans virke som bataljonsbefalingsmand.

Jesper Erbs har en solid opbakning blandt medarbejdere, kolleger og i chefgruppen. Samtidig har han også en grundig forståelse for helheden og ånden ved bataljonen. En forståelse han har opbygget siden 1997 som professionel soldat ved Danske Livregiment med et kort afbræk fra 2000 – 2006 ved Gardehusarregimentet, inden han kom tilbage til Danilog og siden 4 NSBTN.


Folk kan trygt gå til mig, hvis, der er ting, de ikke forstår, eller de har behov for råd – eller – de ikke helt forstår, hvad chefen vil. Så skal jeg nok forklare tingene og altid på en ordentlig måde. Man kan være helt sikker på, at jeg har en mening om tingene, men på et tidspunkt slutter diskussionen, når man kommer til fakta. De plejer som regel at dræbe diskussionen, afslutter Jesper.

I det næste halve år vil Jesper Erbs, ud over sammenhængskraften, koncentrere sig om den nye samlede Transportdeling og det nye GSE. For Jesper er det superinteressant at se fordelene udvikle sig, når man samler kræfterne.