SSG Jesper Erbs indsat som bataljonsbefalingsmand

I dag blev SSG Jesper Erbs sammen med tre andre nyansatte bataljonsbefalingsmænd officielt indsat i deres stillinger ved en ceremoni ved Trænregimentet.

Jesper er klar til at smøge ærmerne op og tage fat på opgaven som bataljonens ”ældste” befalingsmand og indgå i Command Team med chefen.

Bataljonsbefalingsmandens opgaver vil blandt andet omfatte at deltage i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af afdelingernes aktiviteter og operationer. Han vil planlægge og forestå afdelingens ceremonielle handlinger, og han vil være ansvarlig for moral og disciplin for hele enheden i tæt samarbejde med kompagnibefalingsmændene.

Samtidig er bataljonernes Command Team et stærkt redskab for regimentschefen og trænchefsergenten, når det drejer sig om formidling af ledelsesmæssige budskaber og løsning af regimentets mangeartede opgaver. (Kilde: Trænregimentet)