Underafdelingsledet øvelse for de nye HRU’er

Den traditionsrige ULU 1 for de nye HRU fandt sted på Kulsbjerg Øvelsesterræn fra den 10. – 13. december. Formålet med øvelsen er at få soldaterne til at reflekterer over, om de er klar til at blive rigtige soldater. for at de kan komme dybt ned i deres sjæl og mærke efter om de er det rigtige sted, bliver de under øvelsen frataget nogle væsentlige dele af et behageligt liv. søvn, mad og hvile.


Hver mand får udleveret én feltration til hele øvelsen. Hvis de gør det godt under øvelsen kan de belønnes med ting fra en feltration. Onsdag er en festdag, hvor de skal tilberede deres egen mad over åben ild – lidt ligesom en grillfest.


Intensionerne fra øvelsesledelsen var at demonstrere tre væsentlige områder. Identificere styrker/svagheder hos konstabeleleverne og sergenterne. Skabe sammenhold i delingen og grupperne og endelig at demonstrere presniveauet i et NSE under øvelse og internationale missioner.


Personellet i et NSE går ikke med tung oppakning. Til gengæld er der ofte lange arbejdsdage med lidt søvn og mad og planer kan blive ændret med meget korte varsler, hvis fly bliver aflyst. Det betyder, at personellet i høj grad skal være omstillingsparate og fleksible og klar til at udarbejde nye planer – alt det selv om øjnene er ved at falde ud af hovedet og maven skriger på mad.


Øvelsen begyndte mandag morgen – tidligt – hvor soldaternes oppakning blev kontrolleret for, om de kun havde pakket den udleverede udrustning samt 95 gr chokolade eller ni cigaretter. Kontrollen omfattede hele delingen lige fra delingsfører, gruppeførere til konstabeleleverne. Efter endt kontrol marcherede de til Kulsbjerg Øvelsesterræn, hvor de indrettede beredskabsområde, der skulle være udgangspunkt for øvelsen.


Natten til tirsdag blev – forventet – kort. Nu blev stressniveauet skærpet. Delingsføreren og næstkommanderende overgik til øvelsesledelsen, og herefter var grupperne med gruppeførere mere eller mindre overladt til sig selv, mens de skulle løse opgaverne.


På skydebanen fik de dels undervisning i patruljetjeneste og orientering, dels gennemførte de ”K7” skydning, så de er i stand til at forrette garnisonsvagt. Det blev afsluttet af en otte kilometer lang march i terrænet. Efter marchen var de klar til en ny march, men har oplevede de, at plan og opgaver blev ændret. Soldaterne blev beordret ind i varme lokaler i Stæhrgården, pyntet med fyrfadslys og No Stress musik. Her skulle de op 1½ time skrive en fristil, hvor de skulle redegøre for deres tanker om at være soldat. En rigtig vanskelig øvelse efter et langt døgn i den friske luft og på tomme maver.


Efter fristilen marcherede de til Vordingborg svømmehal, hvor de gennemførte forskellige samarbejdsøvelser på en forhindringsbane og tog kampsvømmermærke, bronze. 12 ud af 14 KSE’er fik mærket. Tre GF og DF tog ligeledes kampsvømmer i bronze. Herefter retur til Vallebo Skov.
Det blev naturligvis igen en kort nats søvn. De blev vækket klokken 05.45, og straks transporteret til et ukendt sted i civilt terræn. Med sig havde de kompas og et 2-cm hærkort. De fik oplyst et stillested og et stilletidspunkt. Hvis de fik tid tilovers, kunne gruppeføreren værksætte, hvad han ville.
Moralen er i den grad udfordret, når soldaterne skal tænke konstruktivt og opretholde godt kammeratskab uden søvn, mad og hvile. Derfor havde øvelsesledelsen sørget for en ”grillfest” i grusgraven på Kulsbjerg. Her fik de udleveret makreller, kartofler, løg og gulerødder, som de kunne tilberede over bål. Efter endt måltid fik de undervisning i baghold på kolonne, som blev indøvet i praksis i løbet af natten.


Torsdagen begyndte med et otte km langt orienteringsløb i Kulsbjerg, inden de gennemførte ilmarch til Vordingborg Kaserne. En ilmarch, som de gennemførte på 1 time 33 minutter og 28 sekunder. Øvelsen afsluttede med vedligeholdelse af udrustning og materiel.


Fredag morgen blev kulminationen på øvelsen, hvor konstabeleleverne fik påmonteret deres konstabelelevdistinktioner af kompagnichefen, som ved samme lejlighed udleverede det eftertragtede ærmemærke med kompagniets motto ”fortes soli, fortiores una” – alene stærk, stærkere sammen. Et motto som de arbejdede ihærdigt med under hele øvelsen.